■ NOWY PREZES PFRON. Marian Leszczyński, dotychczasowy wiceprezes do spraw finansowych, został prezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 61-letni Leszczyński jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Zanim podjął pracę w PFRON, pracował na Politechnice Wrocławskiej i Białostockiej, w Przedsiębiorstwie Wdrażania Innowacji Techniczno-Organizacyjnych, a w latach 1994-1998 był dyrektorem generalnym Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej. Marian Leszczyński zastąpił odwołanego Ryszarda Wijasa.
Więcej www.kprm.gov.pl
■ RAPORT NFZ ZA 2006 ROK. NFZ przedstawił raport za 2006 rok. Wynika z niego, że miesięczne wydatki z budżetu gospodarstw domowych na ochronę zdrowia wzrosły z 34,36 zł w 2005 roku do 36,50 zł w 2006 roku. W kraju funkcjonowało 742 szpitali ogólnych (dane nie obejmują szpitali psychiatrycznych i resortowych), w tym 153 prywatnych, co stanowi 95,13 proc. liczby szpitali w 2005 roku. Liczba placówek POZ w 2006 roku nieznacznie wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 7 248. Raport wskazuje też, że w ciągu roku liczba lekarzy wzrosła o 2,8 tys., tj. o 2,22 proc. W ubiegłym roku przychody funduszu wyniosły blisko 37,6 mld zł i były o niemal 10 proc. wyższe niż rok wcześniej, a liczba ubezpieczonych zwiększyła się z 37,1 mln w 2005 roku do 37,9 mln w 2006 roku.
Więcej www.nfz.gov.pl
■ KONIEC RENT STRUKTURALNYCH. Wczoraj Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła przyjmowanie wniosków o renty strukturalne. Według informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 17 sierpnia 2007 r. rolnicy złożyli 7794 wnioski o przyznanie tych świadczeń. Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi termin składania wniosków o przyznanie renty strukturalnej upłynął z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że liczba chętnych o przyznanie tych świadczeń przekroczyła tegoroczny limit.
Więcej www.mrirw.gov.pl
■ ZAWIESZENIE PROTESTU LEKARZY W CZĘŚCI SZPITALI. Według Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w 13. tygodniu akcji strajkowej pracowników ochrony zdrowia protest w części szpitali jest zawieszany. W ocenie Ministerstwa Zdrowia sytuacja powoli się normalizuje, a niektóre dyrekcje szpitali podpisują porozumienia ze strajkującymi lekarzami. Jednak nadal wiele z nich pracuje w trybie ostrodyżurowym. W tym tygodniu zaplanowano posiedzenie komitetu strajkowego lekarzy, natomiast pielęgniarki zapowiadają akcję informacyjną przed Sejmem, który zbierze się na pierwszym po wakacjach posiedzeniu.
Więcej www.ozzl.org.pl
PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY. Rzecznik praw dziecka Ewa Sowińska poparła tworzenie szkolnych klas realizujących program IBO (międzynarodowej matury). Zaznaczyła jednocześnie, że mniej zasobne samorządy powinny otrzymać na ten cel dodatkowe fundusze z budżetu państwa. RPD przyznała, że w polska szkoła przeżywa kryzys metod wychowawczych. Jej zdaniem jednak powołanie do życia nowego typu placówek oświatowych, czyli ośrodków wsparcia wychowawczego, które mają specjalizować się w dyscyplinowaniu młodzieży sprawiającej trudności, musi iść w parze ze znaczącą poprawą poziomu opieki wychowawczej i pedagogicznej w szkołach.
Więcej www.brpd.gov.pl