Emeryci i renciści skarżą się do rzecznika praw obywatelskich, że w przypadku upadłości konsumenckiej Zakład potrąca im zbyt dużo . Ten się broni, że to wina nieprecyzyjnych przepisów.Świadczeniobiorcy, którzy zostali zmuszeni do przeprowadzenia upadłości konsumenckiej, oskarżają ZUS o celowe zaniżanie wypłat. Chodzi o przypadki przekazywania części wypłat emerytalno-rentowych do masy upadłości w ramach postępowania upadłościowego.