W całej Polsce do służby w Policji przyjmowane są pierwsze osoby, które pozytywnie przeszły rekrutację w tej formacji, na podstawie nowych, uproszczonych zasad. W sumie przyjęto 934 osoby, na ponad 11 tys. chętnych. Rekrutacja została przeprowadzona na podstawie nowych reguł, określonych przez rozporządzenie z 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. nr 170, poz. 1202).

- To pierwsze takie przyjęcia do policji w tym roku. Jednak osoby zainteresowane podjęciem służby mogą ubiegać się o pracę w Policji przez cały rok - mówi podkomisarz Sławomir Weremiuk, naczelnik Wydziału Prasowego Komendy Głównej Policji.

Tylko w województwie mazowieckim o przyjęcie do służby ubiegało się 748 kandydatów. Przyjętych zostało 97 osób. Natomiast do komendy wojewódzkiej w Olsztynie wpłynęło ponad 360 podań, lecz tylko 40 osób pomyślnie przeszło proces rekrutacyjny. Według informacji KGP większość nowo przyjętych funkcjonariuszy stanowią mężczyźni. W woj. mazowieckim przyjęto 65 mężczyzn i 32 kobiety, w lubelskim 36 mężczyzn i 15 kobiet. Natomiast w warmińsko-mazurskim 30 mężczyzn i 10 kobiet. Wśród 51 policjantów przyjętych w Lublinie większość to osoby z wyższym wykształceniem. W Olsztynie 16 osób legitymuje się wyższym wykształceniem, 22 średnim, a dwie wykształceniem zawodowym z dodatkowymi uprawnieniami. Kandydatów po przyjęciu do służby czeka sześciomiesięczny kurs przygotowawczy.