Każdy młody człowiek, który chciałby się włączyć w działania solidarnościowe, od dziś może dołączyć do blisko 60 tys. chętnych już zarejestrowanych w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności.

Tylko w ciągu ostatniego tygodnia za pomocą portalu młodzi ludzie i organizacje wymienili ponad 147 tys. wiadomości dotyczących udziału w projektach na rzecz innych w krajach uczestniczących w programie. Możliwości, które otwiera Europejski Korpus Solidarności są ogromne – budżet przewidziany na wszystkie działania nowego programu Komisji Europejskiej do 2020 roku wynosi 376 mln euro. Jeszcze w tym roku na wyjazd młodych ludzi Unia Europejska przeznaczy ponad 44 mln euro.

Europejski Korpus Solidarności to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi i organizacji w działania solidarnościowe. Program daje młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych, zdobywania nowej wiedzy, doświadczenia zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji. Program edukacyjny zainaugurował w grudniu 2016 r. Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej.

Europejski Korpus Solidarności zbudowany jest z trzech filarów – każdy z nich to inny rodzaj działania oferowanego młodzieży w wieku 18–30 lat. Jest to odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy. Działania zaprojektowane są tak, by wszyscy, którzy chcą pomagać innym, uczyć się i rozwijać, a jednocześnie zdobywać doświadczenia, mogli znaleźć odpowiedni dla siebie projekt. Program skierowany jest również do organizacji, które mogą gościć wolontariuszy, pracowników i stażystów, a także wspierać młodzież w realizacji projektów lokalnych.

Projekty Wolontariatu to działania, które są już znane z Programu Erasmus+. Młodzież ma szansę na wyjazd za granicę, gdzie może spędzić maksymalnie 12 miesięcy. Program oferuje również krótsze działania grupowe oraz możliwość realizacji projektu w Polsce. Organizacje mogą zaprosić do współpracy wolontariuszy, którzy włączą się w codzienną pracę instytucji.

Drugi filar Europejskiego Korpusu Solidarności stanowią staże i miejsca pracy. To możliwość, która pozwala młodym ludziom zdobyć doświadczenie zawodowe, postawić pierwsze kroki na drodze kariery. Pracę bądź staż w organizacjach i instytucjach związanych z sektorem solidarnościowym można rozpocząć nie tylko w kraju, lecz także za granicą. Firmy mogą zyskać pracowników lub stażystów oraz dofinansowanie niektórych kosztów związanych z ich pobytem.

Projekty solidarności to działania skierowane do osób i organizacji, które widzą potrzebę zmiany otaczającego je środowiska. Dofinansowanie tego rodzaju projektu umożliwia realizację działań w lokalnej społeczności. Celem tych projektów jest włączenie młodzieży w działania lokalne, zaktywizowanie i wsparcie młodych ludzi we współpracy z mieszkańcami oraz innymi organizacjami.

W Polsce programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności. Szczegóły na temat programu na www.eks.org.pl.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Europejski Korpus Solidarności w liczbach

• 90% środków Europejskiego Korpusu Solidarności przeznaczone będzie na Projekty Wolontariatu i Projekty Solidarności, 10% na staże i miejsca pracy

• 20% środków Korpusu będzie przeznaczone na działania krajowe

• Do końca 2020 roku na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro, w tym w 2018 roku 44,25 mln euro

• Na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności zarejestrowało się już ponad 60 000 uczestników. Dołącz do nich! https://europa.eu/youth/SOLIdARity_pl

• Uczestnicy Korpusu będą mogli realizować działania solidarnościowe w kraju i poza jego granicami przez okres od 2 do 12 miesięcy

• 11 czerwca 2018 Komisja Europejska przedstawiła również propozycję budżetu dla Europejskiego Korpusu Solidarności po 2020 r. Zaplanowano ponad 1,26 mld euro, które umożliwia udział 350 tys. młodych osóbPartner