Rząd przyjął we wtorek trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2019-2021. W przyszłym roku limit ten ma wynieść 420 osób, w 2020 - 490 osób, a w 2021 r. – 550 osób - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Dokument dotyczący mianowań urzędników przedłożony został przez szefa Służby Cywilnej.

W przyjętym przez Radę Ministrów planie ustalono limity mianowań: w 2019 r. – 420 osób, w 2020 r. – 490 osób, w 2021 r. – 550 osób. Według CIR uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej jest "jednym z istotnych czynników służących budowaniu profesjonalnego korpusu służby cywilnej".

W komunikacie przypomniano również, że w latach 2017-2018 - po raz pierwszy od wielu lat - podwyższono limity mianowań w służbie cywilnej. W 2017 r. mianowanie uzyskało najwięcej osób od 2012 r. "Udało się tym samym odwrócić niekorzystną tendencję z okresu, gdy limit utrzymany był na najniższym w historii poziomie (lata 2013-2016). W 2017 r. po raz pierwszy po latach 2010-2015 odnotowano osoby, które nie zmieściły się w ustalonym limicie mianowań" - głosi komunikat.

Jak zaznaczono "możliwość uzyskania mianowania stanowi szansę na zatrzymanie w korpusie najlepszych pracowników zainteresowanych osobistym rozwojem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych". "Niewystarczające szanse na uzyskanie mianowania mogą przyczyniać się do odchodzenia ze służby cywilnej osób o wysokich kwalifikacjach i powodować trudności w pozyskaniu dobrze wykształconych kadr" - czytamy.