Częściowa akceptacja naszych postulatów to istotny, ale niewystarczający krok na drodze do osiągnięcia pełnego porozumienia - poinformował we wtorek NSZZ Policjantów. Odwołanie manifestacji zaplanowanej na październik uzależnia od uwzględnienia przez resort jego uwag.

"Częściowa akceptacja związkowych postulatów przyjęta została z zadowoleniem i uznana za istotny krok na drodze do osiągnięcia pełnego porozumienia, jednak okazała się niewystarczająca, by już dziś zawiesić protest i odwołać manifestację zaplanowaną na 2 października" – poinformował w komunikacie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów zwołał w poniedziałek w trybie pilnym posiedzenie, w którym ocenił propozycję porozumienia, jaką MSWiA przekazało związkowcom w piątek. "Przedstawiona przez ministra propozycja daje powody do satysfakcji z już osiągniętych efektów, ale nad pełnym porozumieniem i nad zawieszeniem protestu trzeba będzie jeszcze popracować" – podkreślono.

Reklama

Według informacji przedstawionych w komunikacie przyjęta przez zarząd uchwała ma trafić do MSWiA jeszcze we wtorek. Policyjni związkowcy odnieśli się w niej do poszczególnych postulatów i propozycji resortu. "Jeżeli w najbliższych dniach uwagi zarządu głównego zostaną zaakceptowane, zwołane zostanie kolejne posiedzenie i zapadną decyzje co do dalszych losów protestu" – zaznaczono.

Jako jeden z warunków podpisania porozumienia i zawieszenia akcji protestacyjnej w zakresie postulatu dotyczącego przyznania dodatkowych pieniędzy na motywacyjny wzrost uposażeń określono udzielenie przez ministra "pisemnej gwarancji zapewniającej wzrost uposażeń policjantów" od 1 stycznia 2019 roku w łącznej wysokości 650 zł oraz od 1 stycznia 2020 roku – w wysokości 500 zł, "a także zapewnienia, że powyższe środki przeznaczone zostaną na wzrost wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej kształtującej uposażenie zasadnicze w poszczególnych grupach zaszeregowania" – zapisano w uchwale.

Reklama

Zarząd Główny NSZZ Policjantów oczekuje także m.in. udzielenia przez MSWiA pisemnego zapewnienia, że "plany rządu dotyczące waloryzacji wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej obejmą w tym samym wymiarze i tym samym czasie uposażenia policjantów".

Związkowcy zaakceptowali propozycje MSWiA dotyczące postulatu przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej nieprzekraczający 30 dni w roku oraz w zakresie postulatu dotyczącego pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych służb mundurowych. NSZZ Policjantów zaakceptował również propozycję MSWiA co do postulatu o podjęciu prac legislacyjnych przywracających system emerytalny sprzed 31 grudnia 2012 roku.

Spotkanie ministra Joachima Brudzińskiego z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych odbyło się w piątek w MSWiA. Jak podał wtedy szef Federacji Rafał Jankowski, nie doszło do porozumienia w sprawie postulatów zgłaszanych przez związkowców.

Protest policjantów trwa od 10 lipca. Od 16 lipca dołączyli do nich funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej. Decyzję o ogólnopolskiej akcji protestacyjnej podjęła Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Początkowo związkowcy domagali się podwyżek o 650 zł, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenia waloryzacji pensji. 12 marca br. wysłali swoje postulaty do ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz finansów i sprawiedliwości. W marcu FZZSM informowała, że jeśli postulaty nie zostaną spełnione, odbędą się protesty.

Później NSZZ Policjantów poinformował o gotowości do ustępstw, m.in. w sprawie powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego. Zapowiedziano zgodę na pozostawienie 25-letniego okresu służby, ale podkreślono żądanie likwidacji zapisu określającego wiek, od którego funkcjonariusze mogą przechodzić na emeryturę. Obecnie to 55 lat.

Związkowcy koniec protestu uzależniają od postawy MSWiA. Resort wielokrotnie zapewniał, że jest otwarty na rozmowy ze związkowcami. Minister Joachim Brudziński podkreślał również, że "wspólnym celem MSWiA i strony społecznej jest dalsza poprawa warunków służby funkcjonariuszy".

Na początku września wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński zaprosił związkowców do rozmów i przypomniał, że drzwi MSWiA są dla nich otwarte. Zaapelował też do FZZSM o wycofanie się z zapowiadanej na październik demonstracji i odstąpienie od strajku włoskiego. Podkreślił, że protest służb mundurowych odbywa się w czasie realizowania "bardzo ważnego programu" ich modernizacji, na który przeznaczono prawie 9,2 mld zł.