Jeżeli ktoś jest w stanie płacić alimenty czy czynsz za mieszkanie, nie ma szansy na umorzenie należności z tytułu niezapłaconych odsetek od składek. Nawet, jeżeli jest niepełnosprawnym rencistą.Zbigniew K. prowadził przez blisko 10 lat działalność gospodarczą, świadcząc usługi remontowo-budowlane. Pod koniectego okresu popadł w poważne problemy finansowe i musiał zamknąć firmę, ale – z racji tego, że przez pewien czas nie opłacał terminowo obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – ZUS nakazał zapłatę odsetek.