Rozwój technologiczny i cywilizacyjny postęp wymuszają zmianę myślenia o roli i misji nauczyciela. Podnoszenie kompetencji w wypadku tej profesji jest dzisiaj koniecznością.

10 września odbył się Kongres Rozwoju Systemu Edukacji. Szczególne miejsce znalazła w jego agendzie kwestia rozwoju kompetencji nauczycieli. W świetle analiz przeprowadzonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), organizatora kongresu, kompetencje nauczycieli są kluczowymi w odniesieniu do rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju, przekładają się bowiem na nabywanie kompetencji i kształtowanie postaw wśród uczniów, co odgrywa niebagatelną rolę w przygotowaniu przyszłych pokoleń do wejścia w dorosłe życie i wpływa na ich późniejszą sytuację na rynku pracy.

W czasach powszechności internetu, dostępności nowych technologii, w tym komunikacyjnych i multimedialnych, nauczyciel staje w obliczu wyzwania nieustającego podnoszenia kwalifikacji. Kwestie te w sposób systemowy zdiagnozowała i opracowała FRSE. Na kongresie mówił o tym dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny fundacji. Jak zauważył, do stworzenia mapy kompetencji nauczycieli posłużyły badania własne, jak również współpraca z innymi ośrodkami naukowymi, jak m.in. Instytutem Badań Edukacyjnych oraz Uniwersytetem w Southampton. Podkreślił również niebagatelny wkład prof. dr hab. Stefana M. Kwiatkowskiego, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Opracowany model kompetencyjny jasno pokazuje, że idąc drogą rozwoju kariery zawodowej (abstrahując od drogi awansu zawodowego) – od nauczyciela początkującego przez specjalistę po eksperta – nauczyciel rozwija się w trzech kluczowych sferach: profesjonalnej wiedzy zawodowej, profesjonalnej praktyki oraz tożsamości zawodowej i zaangażowania. Taki podział pozwala na opracowanie indywidualnego portfolio, które po autoanalizie może być punktem wyjścia do opracowania ścieżki rozwoju zawodowego, połączonego z systemem awansu, opartego na państwowych egzaminach przy warsztacie pracy, czasem z udziałem doradców metodycznych.

Doktor Poszytek odniósł się również do analizy sposobu przygotowania nauczycieli do wykonywania zawodu dzięki edukacji formalnej i do kompetencji, które można doskonalić w procesie edukacji pozaformalnej i nieformalnej.

Wyniki skłaniają do refleksji, bo o ile zakłada się, że w kwestii kompetencji w zakresie nauczania czy kompetencji przedmiotowych wśród wchodzących do zawodu nauczycieli nie widać powodu do niepokoju, to w sferze kompetencji emocjonalnych i społecznych oraz etyki zawodowej, odnajdujemy pole do rozwoju. Tym co zdaje się być największym wyzwaniem jest podnoszenie kompetencji w obrębie zdolności przywódczych. W czasach, kiedy nauczyciel ma być mentorem i liderem, kwestia ta wydaje się być niebagatelną.

Pełna relacja z Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji znajduje się pod adresem: kongres.frse.org.pl

PARTNER