PFRON uruchomił System Obsługi Wsparcia (SOW), dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością będą mogły drogą elektroniczną złożyć wniosek o dofinansowanie z będących w gestii jednostek samorządu terytorialnego pieniędzy Funduszu. Do końca roku system ma być wdrożony w około 40 powiatach.

Do tej pory osoba z niepełnosprawnościami, która chciała uzyskać dofinansowanie z pieniędzy PFRON, musiała udać się do urzędu, żeby złożyć wniosek. W Polsce co roku składa się ich ponad 500 tys., a kwota, którą samorządy rozdysponowały w 2017 roku, sięgnęła miliarda złotych.

Obecnie osoby z niepełnosprawnościami i podmioty działające na ich rzecz będą mogły drogą elektroniczną załatwiać sprawy związane ze wsparciem integracji zawodowej i społecznej. Umożliwi to System Obsługi Wsparcia (SOW). Aby z niepełnosprawny mógł z niego skorzystać, jednostka samorządowa z jego terenie musi do niego przystąpić.