PFRON uruchomił System Obsługi Wsparcia (SOW), dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością będą mogły drogą elektroniczną złożyć wniosek o dofinansowanie z będących w gestii jednostek samorządu terytorialnego pieniędzy Funduszu. Do końca roku system ma być wdrożony w około 40 powiatach.

Do tej pory osoba z niepełnosprawnościami, która chciała uzyskać dofinansowanie z pieniędzy PFRON, musiała udać się do urzędu, żeby złożyć wniosek. W Polsce co roku składa się ich ponad 500 tys., a kwota, którą samorządy rozdysponowały w 2017 roku, sięgnęła miliarda złotych.

Obecnie osoby z niepełnosprawnościami i podmioty działające na ich rzecz będą mogły drogą elektroniczną załatwiać sprawy związane ze wsparciem integracji zawodowej i społecznej. Umożliwi to System Obsługi Wsparcia (SOW). Aby z niepełnosprawny mógł z niego skorzystać, jednostka samorządowa z jego terenie musi do niego przystąpić.

Pełniący obowiązki prezes zarządu PFRON Dorota Habich w czwartek podkreśliła, że system ułatwi niepełnosprawnym samodzielne wnioskowanie o dofinansowanie. Za pośrednictwem SOW będzie można nie tylko wypełnić, podpisać i złożyć wniosek, ale także przesłać ewentualne wyjaśnienia, podpisać umowę i rozliczyć dofinansowanie.

Szefowa PFRON poinformowała, że planowane jest wdrożenie systemu we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego, ale to do samorządowców należy decyzja o przystąpieniu do SOW. "Naszym założeniem jest, że każda osoba z niepełnosprawnością, która potrzebuje wsparcia Funduszu, będzie mogła z tego systemu o to wsparcie się ubiegać i każdy uzyska rzetelną informację, również z tego systemu" – dodała.

PFRON zakłada, że jeszcze w tym roku SOW zostanie wdrożony w 41 powiatach, a kolejne powiaty będą obsługiwane systematycznie w roku 2019.

Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Michał Pelczarski zwrócił uwagę, że kwestia dostępności jest także jednym z zagadnień przygotowywanej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych. Podkreślił, że każda inicjatywa, która poprawia dostępność i pomaga osobom z niepełnosprawnością, "jest bardzo cenna i bardzo pożyteczna".

Rezultaty projektu to nie tylko stworzenie SOW, ale także kreatora, który ułatwia dobór odpowiedniej formy wsparcia, portalu informacyjnego (https://portal-sow.pfron.org.pl) i uruchomienie infolinii (800-889-777 lub 22-702-00-00) czynnej w dni robocze od 9.00 do 17.00. Ponadto planowane jest przekazanie blisko 2 tys. urządzeń digitalizujących i mobilnych, prowadzenie szkoleń stacjonarnych dla ponad 1,2 tys. osób z jednostek samorządowych oraz szkoleń e-learningowych. Wartość całego projektu to ponad 18,9 mln zł – niemal 85 proc. tej kwoty sfinansowano z pieniędzy unijnych, a pozostałą część z budżetu państwa.