W listopadzie ruszy "Maluch Plus" 2019, dzięki temu nowi włodarze miast będą mogli przekuć swoje programy wyborcze w rzeczywistość – podkreśliła w czwartek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. To szansa na nowe miejsca opieki dla najmłodszych dzieci - dodała.

Od listopada samorządy mogą wnioskować o pieniądze z programu "Maluch plus". Zależnie od modułu program ten skierowany jest do gmin, osób fizycznych, osób prawnych (w tym uczelni) i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

"W listopadzie ruszy #MaluchPlus 2019. Nowi włodarze miast będą mogli przekuć swoje programy wyborcze w rzeczywistość. To szansa na nowe miejsca opieki dla najmłodszych dzieci" - napisała w czwartek na Twitterze minister Rafalska.

W 2019 r. na program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech "Maluch plus" rząd przeznaczy 450 mln zł. Zmieni się też dofinansowanie dla samorządów, które nie mają klubów dziecięcych i żłobków, a będą chciały utworzyć takie miejsca opieki - tam dofinansowanie wzrośnie z 20 tys. zł do 30 tys. zł.

Zwiększy się też dofinansowanie dla samorządów, w których działają instytucie opieki nad małymi dziećmi. Kwota dofinansowania do utworzenia nowego miejsca wzrośnie z 20 tys. zł na 22 tys. zł.

W tym roku w ramach programu "Maluch plus" w całym kraju ma powstać około 24 tys. miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech.

Według danych MRPiPS w kraju działa 4460 placówek dla maluchów. Oferują prawie 126 tys. miejsc opieki. Około 16,6 proc. dzieci od pierwszego do trzeciego roku życia jest objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna. Uwzględniając dzieci pod opieką niań, wskaźnik "użłobkowienia" wynosi 17,8 proc.

Resort zaznacza, że w porównaniu z 2015 rokiem liczba instytucji opieki dla najmłodszych dzieci zwiększyła się o 49 proc. Wystarczy ich dla prawie 126 tys. dzieci. To o około 42 tys. więcej niż w 2015 roku.