Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych otwiera nowe możliwości pomocy i wypełnienia istniejących luk w systemie – powiedziała w czwartek w Kutnie (Łódzkie) minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. We wtorek jego projekt przyjął rząd.

Szefowa resortu rodziny i pracy odwiedziła w czwartek Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "Niezabudka" w Kutnie. Opiekuje się on kilkudziesięcioma niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo. Rafalska przyznała, że to dla niej kolejna okazja do poznania potrzeb i problemów osób niepełnosprawnych, ich bliskich oraz prowadzących podobne ośrodki.

"Dowiedzieliśmy się, jakie są tu podstawowe problemy. Okazuje się m.in., że o ile młodsze niepełnosprawne dzieci mają zagwarantowaną edukację i rehabilitację w tym ośrodku, to po osiągnięciu określonego wieku, nie wszystkie z nich ze względu na stan zdrowia, sprawność czy miejsce może mieć zagwarantowaną opiekę w środowiskowym domu samopomocy lub na warsztatach terapii zajęciowej" – wskazała minister.

Przyznała, że miejsce umożliwiające kontynuację rehabilitacji i nauki starszym powinno zostać stworzone przy istniejącym już ośrodku.

Zapewniła jednocześnie, że rząd dba o właściwą jakość prowadzonych terapii, m.in. dzięki sukcesywnemu podnoszeniu stawki na uczestnika zajęć.

"Przez wiele koszt na jednego uczestnika utrzymywał się na tym samym poziomie, co stanowiło olbrzymią trudność w utrzymaniu kadry opiekunów. Nasz rząd w 2016 r. podniósł koszt utrzymania jednego uczestnika warsztatów o 100 zł, a od 1 lipca br. o kolejne 100 zł. Następna zmiana będzie od 1 stycznia 2019. Chcemy poprawić tę dramatycznie trudną sytuację ukształtowaną przez ostatnie lata. To bardzo ważne, bo przy pomaganiu w usamodzielnieniu musi pracować wykwalifikowana kadra" – tłumaczyła szefowa MRPiPS.

Wyraziła uznanie dla zaangażowanych w prowadzenie ośrodka w Kutnie, dla kadry oraz przede wszystkim dla rodziców osób niepełnosprawnych.

Rafalska podkreśliła, że wymiernym wsparciem dla niepełnosprawnych i ich opiekunów będzie przyjęty we wtorek przez rząd Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

"Otwiera on nowe możliwości pomocy wspierania takich osób. Projekt został już skierowany do parlamentu i czekamy, aż zacznie być procedowany. Gdyby miał obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., musi zostać przyjęty i podpisany przez prezydenta do końca listopada" – poinformowała.

W 2019 r. ma on dysponować około 650 mln zł, od 2020 r. – 2 mld zł. Pieniądze te mają pochodzić z części składki na Fundusz Pracy oraz z daniny solidarnościowej od osób zarabiających ponad milion złotych rocznie.

"Mam nadzieję, że te środki poprzez rządowe programy i zadania, które są w ten fundusz wpisane będą skutecznie działać na rzecz osób niepełnosprawnych, wypełniając te luki, o których mi dziś tutaj mówili rodzice, pracownicy i osoby niepełnosprawne" – podkreśliła Rafalska.

Zgodnie z projektem MRPiPS źródłem przychodów funduszu będzie obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy oraz danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy.

Pieniądze z funduszu mają być przeznaczone m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, na promowanie i wzmacnianie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych oraz na innowacyjne rozwiązania dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej.