Część składki na Fundusz Pracy (FP) oraz specjalna danina płacona przez najlepiej zarabiających Polaków zasilą od przyszłego roku Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SWON).
Przesądza o tym przyjęty właśnie przez rząd projekt ustawy. Utworzenie nowego funduszu stanowi realizację obietnicy złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie. Pieniądze ze SFWON mają być przeznaczane na finansowanie rządowych i ministerialnych programów wsparcia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.
W ich ramach dofinansowanie do zadań własnych będą mogły otrzymywać samorządy, a przyznawanie pieniędzy będzie się odbywać w trybie naboru wniosków przez wojewodów. Natomiast dla innych podmiotów będzie ogłaszany otwarty konkurs ofert. Dodatkowo środki z nowego funduszu mają pokrywać koszty promowania systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz opracowywania innowacyjnych rozwiązań poprawiających ich sytuację. To, jakie konkretnie programy czy zadania będą finansowane w danym roku, będzie określał plan działania opracowywany przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Środki na SFWON będą pochodzić z dwóch źródeł. Pierwszym ma być 0,15 proc. składki odprowadzanej na Fundusz Pracy, co oznacza, że jej wysokość zmniejszy się do 2,30 proc. Co istotne, obydwie będą płacone łącznie w jednej deklaracji rozliczeniowej, i to ZUS będzie dokonywał ich podziału na dwa fundusze. Do SFWON będą też wpływać pieniądze z daniny solidarnościowej stanowiącej 4 proc. nadwyżki od dochodów przekraczających 1 mln zł. W efekcie do nowego funduszu będzie trafiać rocznie 1,79 mld zł, z czego 1,05 mld zł da wg szacunków rządu nowy podatek.
Etap legislacyjny
Przyjęcie ustawy przez rząd