Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oceniła we wtorek, że przy wsparciu z budżetu państwa i zaangażowaniu organizacji pozarządowych możliwe jest prowadzenie opieki nad osobami niepełnosprawnymi na bardzo wysokim poziomie.

Szefowa resortu wraz z posłami i posłankami uczestniczącymi w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (PSR), odwiedziła ośrodek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzony przez Fundację L'Arche w Śledziejowicach koło Krakowa. Na co dzień pomaga on 70 osobom. 11 z nich na stałe mieszka w dwóch domach prowadzonych przez fundację, pozostałe korzystają z warsztatów terapii zajęciowej, przygotowujących je do podjęcia pracy, i ze środowiskowego domu samopomocy.

"Niejedno już widziałam w zakresie polityki społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ale mogę powiedzieć, że tu są takie modelowe rozwiązania, do których fundacja przez wiele lat dochodziła" - oceniła Rafalska.

Według niej ośrodek w Śledziejowicach jest przykładem na to, że "można w Polsce prowadzić taką kompleksową opiekę w standardzie takim, o jakim szereg instytucji może pomarzyć".

Do tego potrzebna jest – mówiła minister – inicjatywa, która wynikała z pasji i dostrzeżenia potrzeb, a potem systematyczna praca wykorzystująca lokalne doświadczenia. Podkreśliła, że podopieczni śledziejowickiego ośrodka, którzy przyuczają się na warsztatach terapii zajęciowej, osiągają sukcesy, polegające na wejściu na rynek pracy.

Minister Rafalska zaznaczyła, że takie ośrodki są finansowane z wielu źródeł: budżetu państwa, PFRON, samorządów, a także pieniędzy zdobywanych samodzielnie przez fundację. Przypomniała, że Środowiskowe Domy Samopomocy są w całości finansowane z budżetu państwa, a nakłady na ten cel w skali kraju zostały zwiększone o 188 mln zł w ciągu ostatnich dwóch lat. "To są już środki, które pozwalają swobodnie rozwijać taką działalność" - zaznaczyła minister.