ZMIANA PRAWA

Od przyszłego roku szpitale będą mogły, podobnie jak placówki prywatne, pobierać opłaty od pacjentów za pobyt w pomieszczeniach o wyższym standardzie. Zgodnie z projektem ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, nad którym pracuje sejmowa Komisja Zdrowia, będzie to możliwe gdy sam chory będzie chciał zapłacić za lepszy pokój. Ceny za przebywanie w takich pomieszczeniach będą określać kierownicy poszczególnych placówek, co oznacza, że ich poziom będzie zróżnicowany.

Aby jednak szpitale mogły pobierać dodatkowe opłaty od pacjentów, minister zdrowia musi przygotować rozporządzenie, które określi standard wyposażenia szpitalnych pomieszczeń. Obecnie nie ma przepisów, które dokładnie określają, jakie warunki muszą one spełniać. Wiedzą o tym najlepiej instytucje wydające placówkom ochrony zdrowia certyfikaty jakości. Jak mówi Mirosław Piotrowski z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, określenie standardu pomieszczeń szpitalnych jest niezwykle trudne.

- Większość tego typu placówek mieści się w starych, nierzadko 100-letnich budynkach. Jeżeli np. rozporządzenie określi że standardem są sale z łazienkami, to część szpitali nie będzie w stanie spełnić takich warunków - mówi Mirosław Piotrowski.

Dyrektorzy szpitali podkreślają natomiast, że określenie jednakowego standardu dla każdego rodzaju szpitala jest praktycznie niemożliwe.

- W klinikach są sale, gdzie leży nawet pięciu-sześciu pacjentów. Nie można ich podzielić na mniejsze, bo spowodowałoby to np., że w jednym pomieszczeniu nie byłoby okna - mówi Anna Sukmanowska, rzecznik prasowy Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

W warszawskiej klinice nie ma sal o podwyższonym standardzie, bo szpitala nie stać na ich przygotowanie. O tym, ile kosztuje nawet najdrobniejsza zmiana budowlana, mogą się przekonać te szpitale, które muszą dostosować swoje lokale do wymogów określonych w nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 15 lutego 2008 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 30, poz. 187). Może to kosztować placówki ochrony zdrowia nawet 5 mld zł.

18,5 mld zł w tym roku przeznaczy NFZ na leczenie w szpitalach