Aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata konieczna jest wielopłaszczyznowa współpraca instytucjonalna oraz międzynarodowa. Podczas tegorocznego Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji eksperci zastanawiali się jak stworzyć model, który okaże się najbardziej efektywny dla polskich realiów.

– Kluczowe są umiejętności. Podstawy programowe to jedno, ale bardzo wiele zależy od nauczyciela. Ważniejsze jest, w jaki sposób realizujecie tę podstawę. Wykład odchodzi do lamusa, tak jak odchodzi do lamusa tablica z kredą – mówiła podczas otwarcia Kongresu Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Podkreśliła, że jej resort jest gotowy na szereg istotnych zmian w polskim systemie edukacji, a szerokopasmowy internet w każdej polskiej szkole oraz upowszechnienie tablic interaktywnych to jeden z priorytetowych celów. – Odpowiedzialnością rządu jest dostarczenie wam narzędzi – powiedziała minister. Przypomniała również, że nie można zapominać o konieczności kształcenia dorosłych. „Uczenie się wymaga ustawiczności. Właśnie dlatego powstał program Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji przeznaczonych dla dorosłych” – stwierdziła.

" data-vt-type="content">