Podniesienie płacy minimalnej w 2019 r. nie wpływa na wydane dziś decyzje 500+ ani na prawo do świadczenia w kolejnych okresach świadczeniowych 2018-2019 oraz 2019-2020 – podkreśliła w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

"Mimo wielokrotnych wyjaśnień Ministerstwa Rodziny wskazujących, że podniesienie płacy minimalnej w 2019 roku nie wpływa na wydane dziś decyzje 500+ ani na prawo do świadczenia w kolejnych okresach świadczeniowych 2018-2019 oraz 2019-2020, w mediach wciąż pojawiają się nieprawdziwe informacje" – zauważyła Rafalska w komunikacie prasowym resortu.

Jej zdaniem politycy opozycji oraz część mediów wskazują, że "podniesienie płacy minimalnej w 2019 roku spowoduje natychmiastową utratę świadczenia 500+". Rafalska oceniła to jako "straszenie rodzin otrzymujących rządowe świadczenie" oraz "perfidną grę polityczną, obliczoną na wprowadzenie niepokoju wśród polskich rodzin, które od 2016 r. po raz pierwszy otrzymały realne wsparcie od rządu".

Reklama

Szefowa MRPiPS podkreśliła, że "nikt nie straci prawa do świadczenia 500+ w nowym okresie świadczeniowym z powodu wzrostu płacy minimalnej w 2019 roku". Dodała, że obecnie trwa przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji 500+ na nowy okres świadczeniowy w oparciu o dochód rodziny z 2017 roku, a sam program jest cały czas monitorowany. "Ubiegłoroczna nowelizacja jest dowodem na to, że rząd reaguje na wszelkie negatywne zjawiska" – zauważyła Elżbieta Rafalska.

Komunikat Rafalskiej to odpowiedź na zarzuty niektórych mediów, które zwróciły uwagę, że zgodnie z przyjętym rozporządzeniem osoba zarabiająca w 2019 r. minimalną pensję otrzyma 1634 zł – na rękę, a to oznacza, że rodzic samotnie wychowujący jedno dziecko będzie zarabiać o 34 złote za dużo, by otrzymać świadczenie 500 plus.

W ramach programu "Rodzina 500 plus" świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie przysługuje na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu na członka rodziny 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd postanowił, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2250 zł (w 2018 r. – 2100 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. i stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.).