statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa z 13 września 2018 roku

autor: Joanna Śliwińska, Marcin Nagórek13.09.2018, 10:34; Aktualizacja: 13.09.2018, 11:42
księgowa, podatki, księgowy, urzędnik

Mam zaległości składkowe wobec ZUS. Zamierzam złożyć wniosek o spłatę długu w ratach. Czy po złożeniu wniosku nadal będą naliczane odsetki od tego zadłużenia? Skoro ZUS zawrze ze mną umowę, to chyba będę mógł negocjować jej warunki?źródło: ShutterStock

Dlaczego przedsiębiorca nie uniknie opłaty prolongacyjnej Czy sąd odrzuci spóźnione odwołanie przedsiębiorcy, jeśli domownik nie przekazał mu decyzji W jakich przypadkach praca w gospodarstwie rolnym nie będzie uwzględniona w stażu pracy Jak na prawo do zasiłku wpłynie przyczyna niezdolności do pracy

Mam zaległości składkowe wobec ZUS. Zamierzam złożyć wniosek o spłatę długu w ratach. Czy po złożeniu wniosku nadal będą naliczane odsetki od tego zadłużenia? Skoro ZUS zawrze ze mną umowę, to chyba będę mógł negocjować jej warunki?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie ZUS może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty. Uwzględnia przy tym możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy. Co jednak istotne, jak podkreślił Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 17 lutego 2017 r., sygn. akt III AUa 1488/15, do rozłożenia na raty zaległości z tytułu składek dochodzi z chwilą zawarcia umowy określonej w art. 29 ust. 1a, a nie z chwilą złożenia wniosku. Zatem samo złożenie wniosku o raty nie oznacza, że ZUS musi się zgodzić na takie rozwiązanie.

Na uwagę zasługuje również art. 29 ust. 3. Ustawodawca postanowił, że od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę, począwszy od następnego dnia po wpływie wniosku o udzielenie tych ulg. Oznacza to, że już samo złożenie wniosku o zastosowanie ulgi w płatnościach składek skutkuje wstrzymaniem (niejako warunkowym) naliczania odsetek od następnego dnia.

Mimo że ZUS wstrzyma naliczanie odsetek, to zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy systemowej i tak dłużnik będzie zobowiązany do ponoszenia dodatkowych opłat będących niejako ekwiwalentem odsetek. Z tego przepisu wynika bowiem, że ZUS ustala opłatę prolongacyjną na zasadach i w wysokości przewidzianej w ordynacji podatkowej ‒ dla podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Nie ma więc możliwości uniknięcia opłaty, ponieważ przepis nie pozostawia wątpliwości, że ZUS jest zobowiązany do jej ustalenia, nie ma tu żadnego elementu uznaniowości.

Jak wynika z art. 57 par. 2 ordynacji podatkowej, stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę. Natomiast obniżona stawka wynosi 50 proc. stawki odsetek za zwłokę. Z kolei w art. 56 ordynacji podatkowej wskazano, że stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP i 2 proc., z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 proc. Zatem stawka opłaty prolongacyjnej od umowy w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia składkowego ZUS wynosi obecnie 4 proc. Warto dodać, że opłata ta będzie naliczana odrębnie od każdej raty przypadającej do zapłaty. Sposób naliczania opłaty uregulowany zaś został w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.


Pozostało 81% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane