Nowe instytucje przejmą część lub wszystkie zadania ośrodków pomocy społecznej. W tym drugim przypadku będzie to oznaczać koniec ich funkcjonowania.
Jeden lub kilka sąsiednich samorządów będzie mogło utworzyć nową jednostkę, która będzie się zajmowała realizacją różnych usług dla rodzin. Tak wynika z projektu ustawy o centrach usług społecznych (CUS), do którego dotarł DGP. Przygotowuje go Narodowa Rada Rozwoju, która działa przy Prezydencie RP, a sam projekt ma być wniesiony do Sejmu jako jego inicjatywa ustawodawcza.
Centra nie tylko mają zapewniać mieszkańcom lepszy dostęp do usług, które będą skonsolidowane w jednym miejscu, ale też prowadzić działania integracyjne na rzecz lokalnych społeczności. Przepisy umożliwiające ich tworzenie miałyby wejść w życie od 1 lipca 2019 r.