W Polsce już istnieje rynek dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Prywatni ubezpieczyciele wciąż rozwijają swoją ofertę o nowe usługi, chociażby z zakresu tzw. assistance, który gwarantuje m.in. transport medyczny.
Prywatne firmy ubezpieczeniowe, nie czekając na rozwiązania ustawowe, już od kilku lat oferują swoim klientom możliwość wykupienia dodatkowych polis zdrowotnych. Ich posiadacze zyskują nie tylko dostęp do podstawowych świadczeń medycznych, specjalistów czy badań diagnostycznych, ale również mają zagwarantowane pokrycie kosztów świadczeń szpitalnych. Pod tym względem oferta firm ubezpieczeniowych jest bardziej rozwinięta niż ta proponowana przez tzw. firmy abonamentowe. Jedynie najdroższe pakiety przewidują bowiem pokrycie kosztów usług z zakresu tzw. chirurgii jednego dnia.

Wyższy standard

Z szacunków firm ubezpieczeniowych wynika, że dodatkowe polisy zdrowotne ma wykupione nawet kilkaset tysięcy Polaków. Dwa lata temu Towarzystwo Ubezpieczeniowe Signal Iduna swoją ofertę poszerzyło o prywatne ubezpieczenie szpitalne. Obejmuje ono organizacje i pokrycie kosztów świadczeń udzielanych w szpitalach. Klient posiadający takie ubezpieczenie otrzymuje gwarancję, iż w przypadku konieczności pobytu w szpitalu będzie miał do dyspozycji jedno- lub dwuosobowy pokój, stałą opiekę pielęgniarską i możliwość wyboru lekarza nadzorującego jego leczenie. Na podstawie polisy ubezpieczyciel pokrywa koszty przeprowadzenia różnych rodzajów operacji.
Z oferty tej mogą skorzystać zarówno osoby indywidualne, jak i pracodawcy.
Leczenie szpitalne odbywa się w zakontraktowanych przez Signal Iduna 60 szpitalach (prywatnych i publicznych). Do wyboru są aż 23 pakiety ubezpieczeniowe. Są one dobierane indywidualnie, w zależności od stanu zdrowia i potrzeb ubezpieczonego. Firma oferuje trzy zakresy leczenia szpitalnego. Dostępne są pakiety podstawowy, standard oraz maximum.
Obecnie z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez Signal Iduna korzysta 75 tys. osób, z czego blisko 90 proc. stanowią pracownicy ubezpieczeni ramach grupowego ubezpieczenia. W porównywalnym okresie w 2007 roku z oferty firmy korzystało 40 tys. osób.

Opieka konsultanta

Również PZU oferuje w ramach ubezpieczenia zdrowotnego pod nazwą Opieka Medyczna zarówno pakiety, które zapewniają dostęp do świadczeń ambulatoryjnych (lekarze, konsultacje specjalistów, badania diagnostyczne itp.), jak i pakiet, który daje prawo do dodatkowej opieki tzw. konsultanta, który pełni funkcję wspierającą i informacyjną, w przypadku pobytu pacjenta w szpitalu.
Zdaniem Marka Gorajka, dyrektora biura ubezpieczeń zdrowotnych PZU Życie, w związku z coraz trudniejszym dostępem do publicznej służby zdrowia popyt na prywatne ubezpieczenia zdrowotne ciągle wzrasta.
Marek Baran z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz Życie Polska uważa, że rynek ubezpieczeń zdrowotnych jest ciągle w początkowej fazie rozwoju, ale z usług towarzystwa już korzysta 40 tys. osób. Tylko w zeszłym roku wzrost liczby ubezpieczonych osiągnął dynamikę bliską 100 proc.

Miesięczny koszt

Przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych przekonują również, że wydatek związany z zakupem dodatkowej polisy nie obciąża drastycznie budżetów domowych. W przypadku ubezpieczenia oferowanego przez Signal Idunę, w zależności od tego, jakiej płci, w jakim wieku oraz jaki pakiet wybiera ewentualny nabywca polisy, jej zakup to miesięczny wydatek rzędu 34-154 zł (w przypadku zdrowego mężczyzny) oraz 72-274 zł (w przypadku kobiety). Koszt miesięczny ubezpieczenia w Allianz Życie Polska, w zależności od rodzaju polisy (grupowej lub indywidualnej) i wybranego wariantu, waha się od 39 zł miesięcznie za pracownika do 442 zł za indywidualne ubezpieczenie rodzinne (najbardziej rozbudowany pakiet). Natomiast za wykupienie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego w PZU Życie należy zapłacić od 31 zł do 90 zł miesięcznie (w przypadku osób poniżej 54 roku życia).
PRZYKŁADOWE PAKIETY ZDROWOTNE FIRM UBEZPIECZENIOWYCH
SIGNAL IDUNA
Pakiet Standard
Miesięczny koszt: mężczyzna 30 lat - 34 zł, kobieta 30 lat - 72 zł
• pokój o podwyższonym standardzie (1- lub 2-osobowy)
• wybór spośród personelu danego oddziału lekarza prowadzącego oraz operującego
• pokrycie kosztów wybranych procedur szpitalnych - operacja zaćmy, jaskry, tarczycy, usunięcie wyrostka, usunięcie pęcherzyka żółciowego, operacja macicy, sutka, jajników lub jajowodów, przezcewkowe operacje gruczołu krokowego
• dostęp przez całą dobę do platformy informacyjnej o usługach medycznych
Pakiet Maximum
Miesięczny koszt: mężczyzna 30 lat - 55 zł, kobieta 30 lat - 112 zł
• świadczenia z zakresu pakietu Standard plus koronarografia, przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych, przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych z wszczepieniem stentu, by-passy, angioplastyka naczynia niewieńcowego, wszczepienie stentu lub stentów do naczynia niewieńcowego, artroskopia, operacja żylaków, przepukliny, wysiłkowego nietrzymania moczu, leczenie kamicy układu moczowego, wymiana stawu oraz plastyka stawów kończyny górnej i dolnej
PZU ŻYCIE
Pakiet Standard
Miesięczny koszt - 31 zł
• bezpośredni dostęp do kilkunastu lekarzy specjalistów, uzupełniające badania diagnostyczne 15 proc. rabatu na specjalistyczne testy diagnostyczne, telefoniczną rezerwację wizyt, infolinię czynną 7 dni w tygodniu, usługi stomatologiczne ze zniżką 20 proc., bezpłatny przegląd stomatologiczny raz w roku, 20 proc. zniżki na usługi nieobjęte ubezpieczeniem, a oferowane we współpracujących z PZU Życie placówkach.
Pakiet Standard Plus
Miesięczny koszt - 55 zł
• zakres pakietu Standard, usługa prywatnego konsultanta szpitalnego podczas pobytu ubezpieczonego w szpitalu
Pakiet Komfort
Miesięczny koszt - 43 zł
• podstawowa opieka zdrowotna u lekarzy pierwszego kontaktu: internisty, lekarza rodzinnego, pediatry, bezpośredni dostęp do lekarzy specjalistów, podstawowe badania diagnostyczne, 15 proc. rabatu na specjalistyczne badania diagnostyczne, bezpłatne wizyty domowe w godzinach otwarcia przychodni, telefoniczną rezerwację wizyt u lekarzy, Infolinię czynną 7 dni w tygodniu, usługi stomatologiczne ze zniżką 20 proc., bezpłatny przegląd stomatologiczny raz w roku.
Allianz Życie Polska
Pakiet podstawowy
Miesięczny koszt: indywidualny - 102-151 zł, rodzinny 217-321 zł
• opieka ambulatoryjna, nieograniczony dostęp do specjalistów, wizyty domowe, badania dodatkowe, konsultacje lekarskie, rehabilitacja, chirurgia jednego dnia
Pakiet rozszerzony
Miesięczny koszt: indywidualny - 160-209 zł, rodzinny 336-442 zł
• świadczenia z zakresu podstawowego plus szerszy dostęp do lekarzy specjalistów, dostęp do usług rehabilitacyjnych oraz możliwość skorzystania z refundacji poniesionych kosztów wykonania kilkudziesięciu operacji.