Dyskryminacja szpitali niepublicznych. Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że przedstawione przez resort zdrowia propozycje zmian w ustawie o podwyżkach w służbie zdrowia budzą wątpliwości. Zdaniem pracodawców przyjęcie w projekcie odmiennych wskaźników udziału kosztów pracy w kosztach poszczególnych świadczeń zdrowotnych dla różnych rodzajów szpitali przeczy zasadzie równego traktowania wszystkich szpitali. Łamie więc konstytucyjne zasady równego traktowania wszystkich podmiotów i może prowadzić do dyskryminacji klinik oraz niepublicznych szpitali. Narusza także zasady uczciwej konkurencji przy ubieganiu się o zawarcie umowy z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Więcej www.kpp.org.pl

Analitycy prognozujĄ wzrost wynagrodzeń. W lipcu wynagrodzenia w firmach wzrosły o 9,4 proc. (w porównaniu z rokiem poprzednim), czyli o 0,1 proc. więcej niż w czerwcu. Według analityków wzrost pensji jest wynikiem utrzymywania się korzystnych tendencji na rynku pracy oraz obniżki składki rentowej od 1 lipca. W tym okresie zatrudnienie wzrosło o 4,7 proc., czyli o 0,1 proc. więcej niż w czerwcu. Skokowy wzrost wynagrodzeń jest związany obniżką składki rentowej, ale również wynika z narastającej nierównowagi na rynku pracy, czyli rosnącego popytu na pracę przy bardzo ograniczonej podaży - uważają analitycy.

Cudzoziemcy nadal nie chcĄ pracować w Polsce. Pomimo dochodzących z rynku wielu sygnałów o zapotrzebowaniu na pracowników z zagranicy w I połowie 2007 r. liczba wniosków o zezwolenie na pracę cudzoziemców wzrosła nieznacznie w stosunku do I półrocza 2006 r. Od stycznia do końca czerwca wojewodowie otrzymali 7,076 tys. wniosków, czyli zaledwie o 2,2 proc. więcej niż w I połowie 2006 r. W tym samym okresie wydano 7,750 tys. zezwoleń na pracę (o 10.7 proc. więcej niż w I połowie 2006 r.), z czego ponad 2,3 tys. dotyczyło przedłużeń zezwoleń na pracę. Liczba odmów była bardzo niska - jedynie 1,3 proc. wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie.

Więcej www.mpips.gov.pl

MaŁopolscy lekarze nadal strajkujĄ. W woj. małopolskim strajkuje jeszcze siedem z 53 szpitali, w tym największy w regionie szpital uniwersytecki. Ogółem w proteście brały udział 24 placówki ochrony zdrowia. W większości lecznic strajk nie jest odczuwalny dla pacjentów. W kilku szpitalach trwa procedura umożliwiająca rozpoczęcie strajków. Do tej pory strajkującym w Małopolsce lekarzom udawało się uzyskać średnio około 1 tys. zł podwyżki.

Więcej www.mp.pl

MŁodzieŻ o szansach i wyzwaniach integracji europejskiej. 60 laureatów młodzieżowego konkursu Wygraj swoje życie w Europie przebywa w Sielpi (woj. świętokrzyskie) na tygodniowym tzw. europejskim obozie integracyjnym. Jego uczestnicy pogłębiają wiedzę o Unii Europejskiej. Podczas uroczystej inauguracji turnusu odbyło się spotkanie z europosłem Andrzejem Szejną i posłem Ryszardem Kaliszem, którzy rozmawiali z młodzieżą o szansach i wyzwaniach integracji europejskiej. Parlamentarzyści zachęcali też nastolatków do interesowania się sprawami publicznymi i do angażowania się w działalność społeczną.