NOWE PRAWO

Mimo że dopiero teraz posłowie przegłosowali zmiany w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.), pracodawcy, którzy tworzyli taki fundusz, już wcześniej nie mogli odmówić pracownikom dofinansowania do zagranicznych wczasów. W kwietniu 2007 r. bowiem, w Dzienniku Ustaw, został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zniósł dyskryminacyjne zasady przyznające dopłaty wyłącznie do krajowego wypoczynku. Mimo to niewielu przedsiębiorców go stosowało. Błędnie przyjmowali oni bowiem, że dopóki nie jest znowelizowana ustawa o funduszu, nie mogą na podstawie wyroku TK zmieniać zasad dofinansowania wczasów dla pracowników.

Pracodawcy powinni zatem sprostować postanowienia regulaminów funduszu socjalnego.