Odroczenie terminu płatności czy rozłożenie zaległości na raty to skuteczniejsza forma wyegzekwowania zapłaty składek niż egzekucja komornicza – mówi Anna Onuchukwu, naczelnik Wydziału Pomocy w Spłacie Należności, Departament Realizacji Dochodów w ZUS.ZUS stworzył specjalne centra rozpatrujące wnioski o umorzenie, planuje również stworzenie centr rozpatrujących wnioski o rozłożenie na raty albo odroczenie płatności składek ubezpieczeniowych. Ile wniosków w tych sprawach wpływa do Zakładu?