Z pieniędzy odkładanych przez pracowników na wypłaty w razie bankructwa firm rząd chce opłacić staże lekarzy i pielęgniarek oraz pensje młodocianych. Zabierze 2,6 mld zł.Przez dwa lata rząd wyda 4,6 mld zł ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na cele niezgodne z ich przeznaczeniem. Ze składek odkładanych na pensje w razie bankructwa firm sfinansuje świadczenia przedemerytalne, wynagrodzenia młodocianych oraz staże i specjalizacje pracowników medycznych. Najwięcej pieniędzy – 2,24 mld zł pochłonie ostatni z wymienionych wydatków.