Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zwróciła się do wojewodów m.in. o zbadanie sposobu wykorzystania przez samorządy pieniędzy na obsługę programu "Dobry start". Dodała, że część tych środków powinna trafić do urzędników, którzy obsługują wnioski.

Minister w piśmie przypomniała, że "co najmniej 8 zł z każdych 10 zł przeznaczonych na obsługę programu +Dobry start+ samorząd jest zobowiązany skierować na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących ten program".

Szefowa MRPiPS podkreśliła w rozmowie z PAP, że do ministerstwa zaczęły docierać niepokojące sygnały w tej sprawie. "Z niepokojem przyjmuję docierające do resortu rodziny sygnały (także od osób bezpośrednio zaangażowanych samorządach w wykonywanie zadań z zakresu świadczenia) o braku odpowiedniego wynagradzania pracowników samorządów zajmujących się realizacją rządowego programu +Dobry start+" - podkreśliła.

Szefowa resortu rodziny i pracy zwróciła się do wojewodów o ponowne przekazanie do gmin informacji ws. programu "Dobry start" oraz o zbadanie sposobu dotychczasowego wykorzystania przez samorządy środków na świadczenie, "ze szczególnym uwzględnieniem tej części, która przeznaczona jest na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z programem, a także o bieżące monitorowanie tego aspektu w kolejnych miesiącach realizacji programu".

Rafalska zaznaczyła, że środki dla urzędników mają im zrekompensować okres intensywnej pracy w związku z wprowadzeniem programu "Dobry start". "Wiedzieliśmy, że wprowadzenie programu jest dodatkowym obciążeniem dla obsługi, która realizuje programy (m.in. 500 plus - PAP). Odbywa się to w wakacje, w czasie, w którym kumuluje się wiele okresów świadczeniowych" - mówiła.

"To innowacyjne rozwiązanie jest też wyrazem chęci docenienia zaangażowania pracowników poszczególnych samorządów w wykonywanie licznych zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń (w tym przypadku świadczenia "Dobry start") kierowanych do polskich rodzin i realizacją ich wpłat, a także wyrazem szacunku do wykonywanej pracy w tym zakresie" - napisała minister.

W ramach programu "Dobry start" 300 zł przysługuje na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Świadczenie jest wypłacane niezależnie od dochodów rodziny.