Z obowiązującej od końca kwietnia tego roku ulgi na start może skorzystać wspólnik w spółce cywilnej. I to także wówczas, gdy wcześniej był w niej zatrudniony jako pracownik.
Na początku sierpnia tego roku do ZUS wpłynął wniosek o indywidualną interpretację w sprawie możliwości skorzystania z ulgi na start. Z prośbą o jej wydanie wystąpiła kobieta, która po śmierci męża jako spadkobierca weszła do tej spółki cywilnej jako wspólnik. I na tej podstawie dokonała zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku zgłoszenia do ZUS – wcześniej wyrejestrowała się z ubezpieczenia jako pracownik. Taki krok był podyktowany tym, że od lutego 2016 r. do czerwca 2018 r. była zatrudniona przez spółkę na pół etatu jako ekspedientka. Składki na ubezpieczenie społeczne były odprowadzane od umowy o pracę wynoszącą połowę najniższego wynagrodzenia.
Mąż zainteresowanej zmarł w czerwcu tego roku. I po jego śmierci – już jako nowy wspólnik spółki cywilnej – zainteresowana zgłosiła siebie do ubezpieczenia w ramach ulgi na start. Zgłoszenia dokonała na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 40, który jest przypisany do tej ulgi.
Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Przy czym zwolnienie dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne, bowiem składki zdrowotne należy opłacać w pełnej wysokości. Wyjaśnienie sytuacji było tak ważne dla pytającej, ponieważ prawo do skorzystania z ulgowego ZUS mają tylko osoby, które nie wykonują pracy na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej były zatrudnione na etat. A tak było w tym przypadku.
ZUS po sprawdzeniu wniosku uznał, że zainteresowana ma prawo do skorzystania z ulgi. A to dlatego, że przystąpienie wdowy do spółki cywilnej, w której poprzednio była zatrudniona, „nie jest tożsame ze świadczeniem usług na rzecz byłego pracodawcy”. Ze względu na charakter spółki jej „wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego”. Co więcej, „wspólnik spółki cywilnej podejmujący się prowadzenia działalności gospodarczej w ramach tej spółki działa wprawdzie w jej imieniu, ale na swoją rzecz”. A tym samym ma prawo do skorzystania z ulgi na start przez okres 6 miesięcy.
Podstawa: Decyzja nr WPI/200000/43/898/ 2018 oddziału ZUS w Lublinie z 8 sierpnia 2018 r.