Nie ma zgody lekarzy na zamianę lecznic w izby wytrzeźwień. Po ich zdecydowanym sprzeciwie resort zdrowia odrzucił propozycję PARPA, która domagała się przymusowej hospitalizacji dla osób pod wpływem napoi z procentami.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) proponowała, by rozszerzyć kryteria przymusowego przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Chciała, by środek ten można było zastosować wobec osób, których zachowanie zagraża bezpośrednio ich życiu lub zdrowiu ich (lub innych osób), ale nie ujawniają one znamion choroby psychicznej; wystarczą „zaburzenia psychiczne spowodowane nadużywaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych”.

Psychiatrzy kategorycznie na nie