Wzrost płac w budżetówce nie będzie równomierny, ale fundusz wynagrodzeń zwiększy się o inflację, czyli 2,3 proc. To pozwoli dysponentom budżetowym rozdysponować wśród pracowników około 2,4 mld zł – informuje w wywiadzie dla DGP minister finansów Teresa Czerwińska.

Jaka jest przestrzeń do zwiększenia wydatków w przyszłym roku?

Założenia w stosunku do aktualizacji programu konwergencji z kwietnia tego roku nie zmieniły się. To znaczy, że dla instytucji rządowych i samorządowych limit wydatków wynosi ok. 845 mld zł. To wynika z reguły wydatkowej i dotyczy całego sektora finansów publicznych, a nie tylko budżetu państwa. Jeśli patrzymy na stronę dochodową samego budżetu państwa, to założyliśmy wzrost we wpływach z podatków o ok. 5 proc. Dlatego pola do zwiększenia przestrzeni wydatkowej, którą już obliczyliśmy, nie widzę.