Dwa lata trwała walka fundacji Przestrzeń dla Edukacji z szefową resortu Anną Zalewską. Mimo kolejnych korzystnych dla fundacji wyroków, MEN dopiero dzisiaj zdecydował się opublikować listę twórców podstawy programowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przegrało walkę o utajnienie nazwisk twórców podstawy programowej. W ubiegłym roku WSA stwierdził, że MEN musi ujawnić nazwiska. W czerwcu tego roku NSA podtrzymał decyzję sądu niższej instancji. Mimo to, resort zwlekał z podjęciem jakichkolwiek działań. Jak podała Gazeta Wyborcza, dopiero dzisiaj popołudniu lista z nazwiskami trafiła do fundacji Przestrzeń dla Edukacji

Przedstawiciele fundacji skargi w ubiegłym roku tłumaczyli, że podstawy programowe kształtują polską szkołę - w oparciu o nie przygotowuje się podręczniki, a nauczyciele planują zajęcia. Dlatego opinia publiczna ma prawo wiedzieć, kto pracował przy powstaniu podstaw programowych. "Mamy prawo je znać, ponieważ jesteśmy – jako podatnicy – zleceniodawcami tych autorów" - argumentowała fundacja.

Odpowiadając na skargę, ministerstwo edukacji powoływało się na prawo do prywatności autorów podstawy tłumacząc, że mają oni prawo do ochrony swych nazwisk

"Nazwiska wszystkich autorów podstaw programowych muszą być jawne. Autorzy ci, otrzymując z MEN wynagrodzenie, pełnią zadania, które mają wpływ na działania instytucji publicznych. Obywatele mają prawo wiedzieć, kim są te osoby. Tak w skrócie do stanowiska MEN odmawiającego nam dostępu do tych danych, odniósł się skład sędziowski w WSA. Podstawy programowe kształtują polską szkołę – to dokument na bazie którego nauczyciele planują swoje prace a wydawcy – przygotowują podręczniki. Podstawy programowe to oś konstrukcyjna polskiej szkoły. Jako przedstawicielki organizacji, zajmującej się działaniami na rzecz jakości edukacji, mamy prawo znać nazwiska osób, które je przygotowały. Więcej – ma prawo znać je każda obywatelka i obywatel, ponieważ wszyscy jesteśmy odbiorcami prawa powstającego w MEN (pośrednio i bezpośrednio). Mamy prawo je znać, ponieważ jesteśmy – jako podatnicy – zleceniodawcami tych autorów. Wiele powodów – każdy został zignorowany przez MEN" - odpowiedziała fundacja na stanowisko MEN na swoim fanpage'u

Podstawy programowe kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym jest opisane, co uczeń w założeniu potrafi z przedmiotu po określonym etapie edukacyjnym. Programy nauczania i podręczniki muszą być z nimi zgodne. Nauczyciel ma obowiązek realizacji treści zawartych w podstawach.

Na liście autorów Podstaw programowych kształcenia ogólnego znaleźli się między innymi (w kolejności alfabetycznej) :

1 Abramczyk Anna
2 Alberski Robert
3 Aleksa Irena
4 Anusiak Witold
5 Babińska Hanna
6 Berner Joanna
7 Borodzik Maciej
8 Borowicz Aleksandra
9 Bossowski Dariusz
10 Breguła Izabela
11 Brojan Jerzy