Wpisanie do programu nowej liczby etatów jest istotne, bo wcześniej ich stan został ustalony na podstawie zatrudnienia w 2016 roku. Zwiększenie liczby tzw. etatów kalkulacyjnych ma bezpośredni wpływ na środki na podwyżki dla funkcjonariuszy. Tym samym konieczne stało się dostosowanie programu „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” (będącego częścią Programu Modernizacji) do liczby dodatkowych etatów.

Z wyliczeń MSWiA wynika, że w 2019 r. i 2020 r. dodatkowe wydatki na podwyżki wyniosą 22,2 mln zł. Resort podkreśla, że maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację Programu Modernizacji wzrośnie o 91,4 mln zł, do 18 mld zł. Przy czym projekt ustawy nie wywoła dodatkowych skutków dla budżetu państwa, gdyż środki te były już wcześniej zarezerwowane w ustawach budżetowych na poprzedni i ten rok. 

Etap legislacyjny

Projekt skierowany do konsultacji