Stypendium przeznaczone dla polskich żaków kształcących się na najlepszych zagranicznych szkołach wyższych ujętych w tzw. liście szanghajskiej, przewiduje program stypendialny, który tworzy pięć fundacji korporacyjnych spółek z udziałem Skarbu Państwa.To inicjatywa zbliżona do zawieszonego w 2016 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu „Studia dla wybitnych”. Jego zadaniem miało być ułatwienie niezwykle uzdolnionym studentom nauki na najlepszych zagranicznych uniwersytetach. Program miał trwać 10 lat i kosztować 336 mln zł.
Pomysł w nieco zmodyfikowanej wersji powraca za sprawą programu „Bona Fide”, w który zaangażowane są: Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego, Fundacja Energa, Fundacja LOTOS, Fundacja Lotto oraz Fundacja „ORLEN – Dar serca” ( jako organizator).
Reklama
To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Jej celem jest stworzenie mecenatu nad rozwojem osób, które w przyszłości mają być liderami gospodarczymi naszego kraju.
Stypendium przeznaczone jest dla polskich studentów studiów II lub III stopnia, kształcących się na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych sklasyfikowanych w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata na kierunku: administracja publiczna, zarządzanie w sektorze publicznym, ekonomia, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne lub im pokrewnych. Będą oni jednak musieli po zakończeniu nauki wrócić do Polski i podjąć pracę w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub administracji publicznej przez ustalony indywidualnie okres – nie krótszy niż 3 miesiące.
– Traktujemy ten program jak inwestycję, która zwróci się za kilka lat, w postaci świetnie wykształconych menedżerów – mówi Marta Lau, prezes zarządu Fundacji „ORLEN – Dar Serca”.
Maksymalna kwota stypendium wynosi 200 tys. zł. Może być ona przeznaczona jednak wyłącznie na pokrycie czesnego na zagranicznej uczelni.
W pierwszej edycji programu zaplanowane jest przyznanie maksymalnie 10 stypendiów.
Kwalifikacja do projektu jest dwuetapowa. W pierwszym kroku kandydaci muszą przesłać komplet dokumentów (formularz, kopia potwierdzenia przyjęcia na studia przez uczelnię zagraniczną, list motywacyjny, kopia dyplomów, ksero dowodu osobistego, oświadczenie o gotowości podjęcia pracy w spółce Skarbu Państwa lub administracji publicznej, oświadczenie o znajomości języka wykładowego). Następnie osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaproszone na rozmowy indywidualne, w wyniku których wyłonieni zostaną stypendyści programu.
Inicjatywa startuje przed rozpoczęciem najbliższego roku akademickiego, a termin zakończenia naboru upływa 10 sierpnia br. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja programu.