W obrocie coraz powszechniejszą formą wykonywania działalności stała się jednoosobowa spółka kapitałowa, w której udziały skupione są w ręku jednego wspólnika. Zazwyczaj wspólnik ten oprócz posiadania statusu właścicielskiego chce mieć również wpływ na zarządzanie podmiotem, w konsekwencji zazwyczaj zostaje powołany do zarządu spółki. Czy jednak taki wspólnik może zawrzeć ze spółką umowę o pracę z tytułu bycia jednocześnie jej członkiem zarządu?
Przyjęta obecnie praktyka zatrudniania jedynych wspólników spółek kapitałowych będących jednocześnie członkami ich zarządu na podstawie umowy o pracę nie jest niestety właściwa. W opisanym przypadku mamy do czynienia ze specyficzną sytuacją, w której w jednych rękach skupione są funkcje właścicielskie i zarządcze. Każdorazowo przed zawarciem umowy o pracę wspólnik będący jednocześnie członkiem zarządu powinien więc ustalić, czy nawiązana przez niego relacja ze spółką będzie spełniać kryteria stosunku pracowniczego. Do jego charakterystycznych cech należą zaś m.in. podporządkowanie oraz sprawowanie przez pracodawcę nadzoru względem pracownika.

W czym leży problem