•  Strajk lekarzy. Strajk lekarzy to porażka ekipy rządzącej - powiedział Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Według szefa OZZL, rządzący nie wykorzystali okazji do wprowadzenia ważnych i potrzebnych zmian w systemie opieki zdrowotnej. Krzysztof Bukiel nie wykluczył, że jesienią szpitale, które zawiesiły strajk, ponownie będą pracować tylko w formie ostrych dyżurów. Zaznaczył, że obecnie w wielu szpitalach podpisywane są porozumienia, które są efektem zmiany taktyki przyjętej przez OZZL.
    Więcej www.ozzl.org.pl
  •  PrzedŁuŻone śledztwo. Do listopada zostało przedłużone śledztwo w sprawie zamiany ampułek corhydronu 250 z fiolkami skoliny w jelenigórskiej Jelfie. Prokuratura musi jeszcze zbadać 50 tys. fiolek. Śledczy wiedzą już, że w 25 fiolkach corhydronu 250 była skolina. Wszystkie wyprodukowano 7 lipca 2005 r. i pochodziły z tej samej serii. Stąd też definitywnie odrzucono wersję, że do wyprodukowania wadliwego leku doszło na skutek zabrudzenia linii produkcyjnej. Prokuratorzy przesłuchali prawie wszystkich pracowników Jelfy, którzy w tym czasie byli zatrudnieni bezpośrednio przy produkcji corhydronu, a także członków byłego i aktualnego zarządu spółki.
    Więcej www.pulsmedycyny.com.pl
  •  Wsparcie dla pracowników byŁych PGR. Od nowego roku ma powstać fundusz wspomagania środowisk popegeerowskich. Ma pomagać około 450 tys. byłym pracownikom PGR i ich rodzinom. Propozycję jego utworzenia przygotowuje, przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa, sejmowa podkomisja nadzwyczajna ds. Agencji Nieruchomości Rolnych. Pieniądze na działanie funduszu mają pochodzić z części wpływów agencji. Mogłoby to być około 230 mln zł. Fundusz ma finansować edukację dzieci z rodzin pochodzących ze środowisk popegeerowskich i pomoc socjalną dla byłych pracowników PGR-ów. Pieniądze byłyby przeznaczone na stypendia i dokształcanie zawodowe, budowę i wyposażenie szkół, świetlic i klubów sportowych. Gotowy projekt ma być przedstawiony we wrześniu.
  •  Konsultacje nad ustawĄ o przedsiębiorstwie spoŁecznym. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zachęca wszystkie organizacje pozarządowe do zgłaszania własnych opinii w sprawie założeń do ustawy o przedsiębiorstwie społecznym. Wnioski takie można przesyłać do 15 września 2007 r. na adres: FISE, Warszawa ul. Polna 24/7 lub drogą elektroniczną na adres asienicka@fise.org.pl. Założenia do społecznego projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym przygotowuje prof. Jerzy Hausner i prof. Hubert Izdebski. Dokument ma stworzyć prawne podstawy funkcjonowania ekonomii społecznej w Polsce.
    Więcej www.ngo.pl
  •  Nielojalni pracownicy. Do największej liczby przypadków wynoszenia poufnych informacji z firm przez pracowników dochodzi w Warszawie. Jednak nowoczesna technika daje większe możliwości wytropienia nielojalnych osób. - Stosując możliwości informatyki śledczej można przeanalizować zapisy w systemach komputerowych i trafnie wskazać podejrzanego - twierdzi Sebastian Małycha z firmy Mediarecovery specjalizującej się w informatyce śledczej. Wyciek informacji może spowodować różnego rodzaju straty firmy - od finansowych po utratę pracowników.