Z tego pracownicy stanowili 209,1 tys. wobec 182,25 tys. osób na koniec I kwartału i 136,8 tys. w II kwartale 2017 roku.