Jednak praktyka zweryfikuje, czy okażą się skuteczne. Niewykluczone, że pracodawcy, mimo zachęt finansowych, nie będą zainteresowani szkoleniami osób starszych. Zagrożeniem jest też sytuacja, w której pracownik nie skorzysta ze szkolenia, bo firma nie zgodzi się na jego zwolnienie z pracy na okres podnoszenia kwalifikacji. Pracodawcy powinni jednak pamiętać, że lepiej wykwalifikowany pracownik może w przyszłości przynieść firmie więcej korzyści niż chwilowa jego nieobecność.