Dzięki informatyzacji na wizytę u lekarza będzie można zapisać się przez internet. Informacje o zrealizowanych i planowanych świadczeniach medycznych mają być dostępne on-line. Projekt ustawy umożliwiającej taką informatyzację przeszedł już konsultacje społeczne. Jeszcze w tym roku powinien trafić do Sejmu.

Na system informacji elektronicznej w służbie zdrowia mają składać się: System Informacji Medycznej (SIM), dziedzinowe systemy teleinformatyczne oraz rejestry medyczne.

Dokumentacja medyczna będzie prowadzona w formie elektronicznej

Według projektu, dokumentacja medyczna będzie prowadzona w formie elektronicznej, utworzony zostanie moduł danych medycznych. Pacjenci zyskają możliwość umawiania się on-line na wizyty w poradniach i monitorowania statusu na liście osób oczekujących w kolejce do lekarza lub na badanie. Poradnie będą drogą elektroniczną przypominać o terminie wizyty.

SIM będzie obsługiwany przez platformę on-line, dzięki której zostaną udostępnione usługi i zasoby cyfrowych rejestrów medycznych. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych umożliwi natomiast dostęp pacjentów do informacji o zrealizowanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych oraz raportów z udostępnienia danych ich dotyczących. Pozwoli także na przekazywanie przez świadczeniodawców informacji o zrealizowanych i planowanych świadczeniach, a także na wymianę danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej.

Świadczeniodawcy będą mogli wymieniać dokumenty elektroniczne

Świadczeniodawcy będą mogli wymieniać dokumenty elektroniczne dotyczące stanu zdrowia pacjenta w celu prowadzenia diagnostyki, ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne (m.in. e-recepty i e-skierowania).

W ocenie resortu zdrowia, dzięki SIM zostanie wyeliminowana możliwość zapisywania się na listy osób oczekujących na udzielenie świadczenia w kilku poradniach o tej samej specjalizacji. Wykrycie nadużyć polegających np. na realizowaniu recept wystawionych na osoby nieżyjące, fałszowaniu recept, fałszowaniu rozliczeń - będzie możliwe już na etapie ich realizacji.