Prawo do świadczeń kompensacyjnych uzyska dodatkowo ponad 70 tys. nauczycieli urodzonych w latach 1964-1969.
Nauczyciele, którzy skorzystają ze specjalnych świadczeń, otrzymają więcej pieniędzy. Wysokość świadczenia będzie równa kwocie, jaką uzyska się po podzieleniu podstawy obliczania emerytury (składki i kapitał początkowy) danego nauczyciela przez dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat (obecnie wynosi ono 245,3 miesiąca). Pierwotnie mieli otrzymywać 80 proc. tej wartości. Taką poprawkę do projektu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych przyjęły wczoraj sejmowe Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny. W porównaniu z pierwotną wersją projektu świadczenie kompensacyjne zostało więc podwyższone o 25 proc.
- O tyle wzrosną też wydatki budżetu na ten cel - mówi Marek Bucior, wiceminister pracy i polityki społecznej.