Pracodawcy, którzy zajmują się uprawą m.in. grzybów i kwiatów w szklarniach, będą mogli zatrudniać obcokrajowców na podstawie oświadczenia, a nie zezwolenia na pracę sezonową.

Taką zmianę przepisów przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. poz. 2348). Co do zasady od początku br. jest tak, że firmy prowadzące działalność, której rodzaj jest wymieniony we wspomnianym akcie prawnym, mogą zatrudniać obcokrajowców wyłącznie na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. Jest ono wydawane przez powiatowy urząd pracy i umożliwia zatrudnienie na okres nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym. Konieczność uzyskania tego dokumentu dotyczy pracodawców prowadzących biznes w sektorze rolnictwa, ogrodnictwa i turystyki.
Problem w tym, że w przypadku niektórych rodzajów działalności w tych branżach zapotrzebowanie na pracowników nie ma charakteru sezonowego, ale występuje przez cały rok. W związku z tym resort rodziny postanowił zmienić rozporządzenie w taki sposób, że specyficzne rodzaje działalności będą wyłączone spod jego obowiązywania. Będzie to dotyczyć uprawy grzybów, pomidorów, ogórków, kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych w szklarniach ogrzewanych, a także działalności w zakresie uprawy roślin do rozmnażania i uprawy grzybni. W praktyce oznacza to, że obcokrajowcy będą mogli być zatrudniani do takiej pracy na mocy rejestrowanego w PUP oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub wydawanego przez wojewodę zezwolenia na pracę (lub na pobyt czasowy i pracę).
– Jest to pożądana przez przedsiębiorców zmiana. Producenci pieczarek od samego początku wskazywali, że ich działalność ma charakter całoroczny. Co więcej, osoby zatrudniane do ich uprawy wymagają wcześniejszego przyuczenia, stąd ten dziewięciomiesięczny okres, na jaki mogą zatrudnić danego cudzoziemca, jest zbyt krótki – mówi Grzegorz Tokarski, ekspert Pracodawców RP.
Nowe przepisy ułatwiające zatrudnianie cudzoziemców zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia