O aktywną walkę z rosnącym bezrobociem zaapelował do rządu zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Stanisław Szwed (PiS).

Na konferencji prasowej w Sejmie poseł opozycji zarzucił gabinetowi PO-PSL "zajmowanie się samym sobą", a nie walką z bezrobociem. "Miały być konkrety - nie mamy niczego, a sytuacja staje się dramatyczna w poszczególnych zakładach pracy, w poszczególnych miastach" - mówił Szwed.

Podkreślił, że 245 tys. osób straciło pracę w styczniu i lutym, a wzrost bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach. Ocenił, że takiej dynamiki wzrostu bezrobocia jak w styczniu nie było od kilkunastu lat, a sytuacja na rynku pracy będzie się pogarszać.

Szwed zaprezentował też "mapę zwolnień", które dotyczą poszczególnych polskich miast. "Proponujemy panu premierowi, aby sobie taką mapę na stałe w gabinecie powiesił" - dodał.

Według PiS, rząd powinien wprowadzić instytucję częściowego bezrobocia

Pozwoliłoby to firmom na zmniejszenie wymiaru czasu pracy pracowników, np. do pół etatu i pensji do 50 proc. - przy równoczesnej rekompensacie części jego wynagrodzenia z funduszy pracy.

W opinii PiS, należy też m.in. przywrócić wypłaty 18-miesięcznego zasiłku dla bezrobotnych w powiatach, w których skala bezrobocia dwukrotnie przekroczy średnią krajową.

Poseł PiS podkreślił, że najważniejsze instrumenty leżą teraz w rękach rządu: powinien on przygotować odpowiednią "specustawę" na czas kryzysu, która przewidywałaby instrumenty skutecznej walki z bezrobociem.