W ujęciu kwartalnym, zatrudnienie w całej "27" oraz strefie euro - spadło o 0,3%. Danych kwartalnych dla Polski nie podano.

Największy wzrost (w ujęciu rocznym) w IV kw. br. odnotowały Polska (3,0%), Słowenia (2,2%) oraz Bułgaria i Słowacja (po 2,1%), zaś największe spadki - Łotwa (5,4%) i Hiszpania (3,0%).