Od 2020 r. system wsparcia osób niepełnosprawnych zyska dodatkowe ok. 2 mld zł. Trwają konsultacje ze środowiskami niepełnosprawnych dotyczące potrzeb, na które te pieniądze będą przeznaczane – powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk.

W czwartek Marczuk odwiedził Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla Niewidomych, który działa w Stanisławowie pod Płockiem (Mazowieckie).

Marczuk podkreślił, że prowadzone w lipcu w całym kraju przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konsultacje to spotkania z osobami niepełnosprawnymi i zaangażowanymi w rozwiązywanie ich problemów, a celem jest poprawa systemu wsparcia dla niepełnosprawnych i ich rodzin.

"Chcemy słuchać ludzi, chcemy, żeby ludzie mówili nam, co im doskwiera, i to właśnie nie z perspektywy Warszawy, wielkich miast, tylko z perspektywy tych mniejszych ośrodków. Kontekst tego jest taki, że po pierwsze staramy się poprawiać, ulepszać ten system, który w tej chwili funkcjonuje, jeżeli chodzi o wsparcie osób niepełnosprawnych, ale również mamy do wydania od 2020 r. dodatkowe około 2 mld zł na potrzeby osób niepełnosprawnych" – oświadczył Marczuk.

Wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej przypomniał, że dodatkowe pieniądze uzyskano w wyniku obniżenia składki do funduszu pracy i przekazania 0,15 proc. pensji wszystkich Polaków do Funduszu Solidarności z Osobami Niepełnosprawnymi – od 2019 r. będzie to ponad 600 mln zł plus danina solidarnościowa, czyli 4 proc. od zarobków powyżej miliona zł rocznie – według szacunków będzie to około 1,2 mld zł.

"Łącznie da to od 2020 r., ponieważ danina solidarnościowa wejdzie wtedy, około 2 mld zł. I te pieniądze trzeba wydać rozsądnie, ale również według tego, jak osoby niepełnosprawne zgłaszają swoje potrzeby i uwagi dotyczące tego systemu. Po to jeździmy po całej Polsce i po to spotykamy się z tymi osobami, żeby ich słuchać i żeby później te dodatkowe pieniądze, jakie pojawią się w systemie, czyli dodatkowe 2 mld zł, wydać według takich zasad, które najlepiej tym osobom by odpowiadały" – wyjaśnił Marczuk.

Jak zaznaczył, główne wnioski z przeprowadzonych dotąd konsultacji są dwa: osoby niepełnosprawne postulują rozwój projektów, dotyczących aktywizacji zawodowej oraz budowanie sieci usług, np. rehabilitacyjnych i związanych z opieką. "To często jest właśnie domena terenów wiejskich" – dodał wiceminister. Zaznaczył, że konsultacje dotyczące poprawy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin posłużą w przyszłości do tworzenia specjalnych rządowych lub resortowych programów.

"Te konsultacje mają nam odpowiedzieć na pytanie, w którą stronę te programy powinny pójść. Ja na przykład bezpośrednio odpowiadam w ministerstwie za duży program Maluch plus, czyli wspieranie gmin oraz podmiotów niepublicznych w budowaniu i adaptacji budynków, by tworzyć miejsca opieki nad małym dzieckiem. Wyobrażam sobie, że w efekcie tych konsultacji mogą powstać takie programy rządowe, które będą schodzić nisko, patrzeć na potrzeby osób niepełnosprawnych, budować sieć usług i sieć wsparcia" – podkreślił Marczuk.

Jak zapewnił Michał Dzięgielewski, zastępca dyrektora ds. medycznych mazowieckiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, podjęto już tam działania, które mają zapewnić poprawę wsparcia dla niepełnosprawnych. Podkreślił, że jest to możliwe dzięki dodatkowym pieniądzom otrzymanym na trzeci kwartał tego roku - ponad 40 mln zł na rehabilitację i ponad 20 mln zł na zaopatrzenie w materiały pomocnicze i ortopedyczne.

"Te środki wydajemy w sposób nielimitowany. To znaczy tyle, ile osób z niepełnosprawnością przyjdzie, żeby świadczenia zostały udzielone, a zgodnie z ustawą te osoby przyjmowane są poza kolejnością, tyle tych środków zapłacimy" – powiedział Dzięgielewski. Dodał, że na Mazowszu zmieniono w tym celu odpowiednie umowy, a tam, gdzie potrzeby okażą się większe, na bieżąco będą zmieniane wartości kontraktów.

"Trwają także konkursy dodatkowe po to, żeby jeszcze zwiększyć bazę, bo boimy się, że obecnie istniejące kontrakty mogą nie wystarczyć, żeby odpowiadać wszystkim potrzebom osób niepełnosprawnych" – podkreślił zastępca dyrektora ds. medycznych mazowieckiego NFZ.

Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie pod Płockiem powstał w 2001 r. z inicjatywy Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku (USA) i Fundacji "Praca dla Niewidomych" w Warszawie. Zakład utworzono w wykupionym wcześniej gospodarstwie rolnym. Zostało przystosowane do potrzeb praktycznego kształcenia zawodowego i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych, z terenów wiejskich, ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Zakład posiada 25 ha gruntów, na których uprawia się zboża, warzywa, oraz 0,5 ha sadu owocowego. Plony są wykorzystywane do świadczenia usług cateringowych lub sprzedawane. W zakładzie pracuje 80 osób, w tym 58 z różnymi typami niepełnosprawności.