W ciągu pierwszych sześciu miesięcy funkcjonowania jednego konta zaległości przedsiębiorców wobec ZUS zmniejszyły się o ponad 2,5 mld zł.
31 grudnia 2017 r. (wtedy przedsiębiorcy opłacali jeszcze składki na cztery oddzielne konta w ZUS) zaległości z tytułu nieterminowych wpłat wynosiły dokładnie 29,63 mld zł. Natomiast pod koniec czerwca (wówczas każdy miał już własne konto) kwota zadłużenia wynosiła 27 mld zł. W przypadku aktywnych płatników różnica jest jeszcze większa – łączna kwota ich długu zmniejszyła się z 14 mld do 10,7 mld zł.

Spłacają, żeby nie stracić