Dzisiaj organizacje pozarządowe przedstawią Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych propozycje zmian w sposobie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz refundacji składek niepełnosprawnych prowadzących firmy. Sprawa jest pilna, bo obowiązujące od stycznia przepisy bardzo utrudniają, a często wręcz uniemożliwiają otrzymanie refundacji m.in. przez rencistów prowadzących firmy. Do końca 2007 roku osoby te były zwolnione z opłacania składek. Obecnie mogą się ubiegać o refundację składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe po tym, jak same wpłacą je do ZUS. Kwota ta wynosi obecnie 444 zł miesięcznie.

- Zarejestrowaliśmy ponad 15,5 tys. osób niepełnosprawnych prowadzących firmy, ale połowa z nich nie składa co miesiąc wniosków o refundację. A my nie możemy jej wypłacić nie wiedząc, czy składki zostały opłacone - wyjaśnia Szczepan Wroński, zastępca dyrektora działu finansowego PFRON.

Dodatkowo wypłatę pomocy dla tej grupy osób utrudnia fakt, że znaczna część korespondencji wpływającej do funduszu jest w wersji papierowej, a nie elektronicznej. W dokumentach jest też bardzo dużo błędów, które muszą być korygowane.

Wyjaśnienia wymają też zasady refundacji składek za niepełnosprawnych rolników. Okazuje się bowiem, że wpisane do ustawy rozwiązania pozwalające na taką refundację pozostają martwym przepisem.

- Rencista otrzymujący świadczenie z KRUS jest wyłączony z ubezpieczenia społecznego i z tego tytułu nie ma obowiązku opłacania składek. Taka osoba nie może więc ubiegać się refundację składek wpłaconych do KRUS - mówi Janina Pszczółkowska, dyrektor Biura Ubezpieczeń KRUS.

Z takiej refundacji mogą formalnie korzystać niepełnosprawni rolnicy, którzy nie mają prawa do renty. Według danych PFRON jest zaledwie 100 takich osób. Zdecydowana większość rolników, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą prowadzić gospodarstwa, otrzymuje rentę. A jeśli chcieliby rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności, straciliby do niej prawo.

- Osoby takie nie zrezygnują ze świadczeń wypłacanych przez KRUS, aby zakładać firmy i otrzymywać refundację składek - zauważa Szczepan Wroński.

PFRON zapowiada, że wkrótce możliwe jest ułatwienie zasad refundacji składek.