Największym na duńskim rynku programem emerytalnym jest tzw. fundusz ATP (ATP Livslang Pension). Prawo do emerytury z tego funduszu mają te osoby, które pracowały w Danii przez krótszy lub dłuższy czas, a w okresie zatrudnienia opłaciły składkę.

Posiadanie umowy o pracę, praca w wymiarze minimum 9 godzin w tygodniu oraz opłacanie przez pracodawcę składek do funduszu emerytalnego upoważniają do otrzymania po ukończeniu 65 lat emerytury dożywotnej z ATP. Jeśli pracownik zamieszkuje w Danii, to każda zmiana jego miejsca zamieszkania (adresu) jest automatycznie odnotowywana przez system, a tym samym przez ATP. Oznacza to, że pracownik nie musi - w przypadku zmiany adresu - informować o tym ATP.

Jeśli natomiast pracownik posiadający prawo do emerytury mieszka poza Danią, to musi informować ATP o swoim aktualnym adresie lub jego zmianie w kraju zamieszkania. W przeciwnym wypadku fundusz nie będzie w stanie wypłacać należnej mu emerytury. Tak więc gdy Polak kończy definitywnie pracę w Danii i wraca do kraju, powinien powiadomić ATP o swoim miejscu zamieszkania w Polsce. Można to zrobić od razu lub poinformować Fundusz na kilka miesięcy (np. 3 miesiące) przed nabyciem prawa do emerytury.

Stawka składki jest ustalana w stosunku rocznym i wynika z porozumienia zbiorowego. Jest w 1/3 opłacana przez pracownika (odliczana od każdej wypłaty), a w 2/3 przez pracodawcę. Wysokość odprowadzanych z tego tytułu kwot znaleźć można każdorazowo na rozliczeniu wypłaty (Ló/nafregning), które otrzymuje pracownik na swój adres nie później niż w dniu wypłaty. Od 1 lipca 2008 r. wysokość składki na ATP wynosi 12 proc. od wysokości wynagrodzenia uprawniającego do urlopu (4 proc. płaci pracownik, a 8 proc. pracodawca).