"Wzrost natężenia bezrobocia w końcu lutego 2009 r. w porównaniu do stanu z końca stycznia br. (w granicach od 0,8 punktu do 0,1 punktu) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy wzrost stopy bezrobocia (o 0,8 punktu) do 18,9 proc. wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim" - napisał resort pracy w komunikacie.

"Należy podkreślić, że do obliczenia stopy bezrobocia rejestrowanego, GUS dokonuje szacunków liczby pracujących. W chwili obecnej dysponujemy szacunkiem pracujących ze stycznia 2009 roku i był on podstawą szacowania stopy bezrobocia na koniec lutego 2009 r. Z tego też względu można się spodziewać, że po oszacowaniu przez GUS liczby pracujących za luty br. wskaźnik bezrobocia może się zmienić" - dodał resort.

Wzrost liczby bezrobotnych w ciągu ostatniego miesiąca wyniósł 84,6 tys. osób

Liczba bezrobotnych zwiększyła się z 1634,4 tys. osób w końcu stycznia 2009 r. do 1719,1 tys. osób w końcu lutego 2009 r. Wzrost liczby bezrobotnych w ciągu ostatniego miesiąca wyniósł 84,6 tys. osób.

Z danych resortu pracy wynika, że liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lutym 2009 r. wyniosła 64,4 tys. i w porównaniu do stycznia 2009 roku (67,6 tys. ofert) zmniejszyła się o 3,2 tys. ofert.

"Spadek liczby ofert pracy w lutym w porównaniu do stycznia nie jest zjawiskiem występującym stale, ale miał on miejsce również w lutym 2007 czy 2004 roku" - napisał resort.