Ministerstwo Zdrowia chce chronić przed zajęciami komorniczymi środki z NFZ, jakie są przekazywane placówkom ochrony zdrowia. Ma w tym pomóc nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego i zmiana ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Ten pierwszy projekt zakłada, że komornik będzie mógł zablokować wyłącznie 25 proc. pieniędzy z Funduszu. Natomiast projekt nowelizacji ustawy o ZOZ, który został przekazany do konsultacji społecznych, wyklucza możliwość handlu wierzytelnościami szpitali, jeżeli nie wyrazi na to zgody jego organ założycielski, czyli np. powiat lub marszałek województwa.

Te rozwiązania, zdaniem resortu zdrowia, mają pomóc tym szpitalom posiadającym długi, które zamierzają przekształcać się w spółki prawa handlowego.

Gotowe do przekształceń

- 78 publicznych szpitali jest gotowych do przekształceń - zapewnia Ewa Kopacz, minister zdrowia.

Z rządowego programu Ratujemy polskie szpitale skorzystają jednak tylko te placówki, które na koniec 2008 roku miały zobowiązania wymagalne, czyli takie, których termin płatności minął. Obecnie zobowiązania takie wynoszą 2,5 mld zł. Zmiana obowiązujących przepisów w zakresie egzekucji komorniczych i handlu długami szpitali ma zapewnić im dodatkową ochronę w okresie przekształcania się w spółki.

- Takie rozwiązania na pewno zapewnią szpitalom bezpieczeństwo funkcjonowania - uważa Marcin Misiewicz, likwidator SP ZOZ w Krapkowicach (woj. opolskie).

Komornik zajmie tylko 25 proc.

Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw, który wyłącza spod egzekucji komorniczych aż 75 proc. środków pochodzących z budżetu lub NFZ, ma przede wszystkim chronić środki, jakie są niezbędne placówkom medycznym do wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz na wypłaty wynagrodzeń pracowników. Jak podkreśla Aleksander Woźnicki, szef działu procesowego kancelarii prawnej Gessel, nowelizacja ta ma na celu ograniczenie najbardziej dotkliwego dla szpitali sposobu egzekucji z wierzytelności przysługujących im z NFZ.

Praktycznie we wszystkich województwach są placówki ochrony zdrowia, których konta są zajmowane przez komorników. Łącznie w 2008 roku trafiło do nich prawie 216 mln zł. Placówki ochrony zdrowia muszą jeszcze przekazać 621 mln zł.