Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które zakładają zmiany w systemie kształcenia lekarzy, zostały przesłane do konsultacji. Projekt powinien być przyjęty w połowie roku.

Resort zdrowia proponuje przede wszystkim likwidację stażu podyplomowego. Obecnie dla absolwentów kierunku lekarskiego jest on obowiązkowy i trwa 12 miesięcy. W tym czasie mają oni ograniczone prawo wykonywania zawodu. Mogą zajmować się pacjentami, ale pod opieką bardziej doświadczonego medyka. W czasie stażu pensja młodego lekarza jest finansowane ze środków publicznych. W tym roku, po raz pierwszy, środki na ten cel są zarezerwowane w Funduszu Pracy, a nie w budżecie Ministerstwa Zdrowia.

Likwidacji stażu nie popiera samorząd lekarski. Jego zdaniem, w czasie studiów lekarskich brakuje zajęć praktycznych umożliwiających bezpośredni kontakt z pacjentem. Poza tym coraz częściej chorzy nie wyrażają zgody na uczestnictwo grupy studentów, np. podczas przeprowadzania zabiegu czy badania.

- To właśnie w trakcie stażu młody lekarz uczy się postępowania z pacjentem. Praktycznie wykorzystuje wiedzę teoretyczną zdobytą w czasie studiów - uważa Tomasz Korkosz, rzecznik prasowy Naczelnej Rady Lekarskiej.

Z taką opinią nie zgadza się jednak część lekarzy.

- W trakcie stażu najczęściej wypełniałem dokumentację medyczną. Do rzadkości należały sytuacje, w których przeprowadzałem wywiad z pacjentem, nie mówiąc już o udziale w zabiegach - mówi profesor Lech Chyczewski z Akademii Medycznej w Białymstoku.

Stowarzyszenie Hipokrates, które skupia młodych lekarzy, podkreśla, że zmiany w systemie kształcenia są niezbędne, ale ich wprowadzenie wymaga dużych zmian, np. w programie nauczania na kierunkach lekarskich.

- Dlatego założenie, że pierwszym rocznikiem, którego dotyczyć będą proponowane zmiany, będą studenci, którzy podejmą studia już w październiku tego roku, wydaje się złe. Likwidując staż, trzeba zapewnić studentom zdecydowanie większą liczbę zajęć praktycznych w czasie studiów. A to wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi - dodaje Mateusz Job ze Stowarzyszenia Hipokrates.

Resort zdrowia zakłada, że program zostanie rozszerzony przede wszystkim o większą liczbę zajęć z zakresu onkologii i ratownictwa medycznego.

Likwidacja stażu zbiegnie się również z przesunięciem terminu lekarskiego egzaminu państwowego (LEP). Obecnie lekarze mogą go zdawać pod koniec stażu podyplomowego. Po wprowadzeniu planowanych zmian byłby on w praktyce egzaminem kończącym studia.

- To oznacza, że sprawdzałby wyłącznie wiedzę zdobytą w czasie studiów. Nie dawałby możliwości weryfikacji umiejętności praktycznych lekarzy - uważa profesor Lech Chyczewski.