Jeśli pracownik wykonuje zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, szef musi pokryć koszty jego podróży. Rząd chce jednak, aby zobowiązany był do tego tylko pracodawca, który zatrudnia mniej niż dziesięć osób. Mniejsze firmy oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie będą musiały pokryć takich kosztów. Tak wynika z projektu nowelizacji kodeksu pracy przygotowanego przez resort gospodarki.

- Pracownik, który odmówi odbycia podróży służbowej, za którą nie zapłaci pracodawca, będzie musiał liczyć się z nałożeniem kary porządkowej lub nawet zwolnieniem z pracy - mówi Arkadiusz Sobczyk, radca prawny i właściciel Kancelarii Arkadiusz Sobczyk i Współpracownicy.

Zgodnie bowiem z art. 100 kodeksu pracy pracownik powinien stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy. Zdaniem ekspertów w takich przypadkach pracodawca będzie mógł rozwiązać stosunek pracy wyłącznie za wypowiedzeniem, a nie w trybie dyscyplinarnym. Pracownik może bowiem odmówić wykonania takiego polecenia, bo nie posiada wystarczających środków na pokrycie kosztów podróży służbowej z własnej kieszeni, a nie dlatego, że nie chce jej odbyć. Zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym za odmowę odbycia na własny koszt podróży służbowej byłoby dopuszczalne tylko wtedy, gdy umowa o pracę zobowiązuje go do poniesienia takich kosztów.

Eksperci podkreślają jednocześnie, że zmiana przygotowana przez rząd nie oznacza, że małe firmy w ogóle nie będą mogły wysyłać w podróż służbową pracowników. Uprawnienie takie wynika bowiem ze wspomnianego art. 100 kodeksu pracy, a nie 775, który przestanie obowiązywać pracodawców zatrudniających mniej niż dziesięć osób.

- Zmiana jest absurdalna. Pracownicy małych firm najmniej zarabiają, a ta zmiana spowoduje, że będą musieli ponosić dodatkowe, często niemałe koszty - mówi Arkadiusz Sobczyk.

Jego zdaniem przepisy te mogą okazać się niekonstytucyjne, gdyż w nieuzasadniony sposób będą wprowadzać różne traktowanie i obciążenie dodatkowymi obowiązkami pracowników małych i dużych przedsiębiorstw.