Na jego realizację będzie przeznaczone 23,2 mld zł, w tym publiczne środki zagraniczne – 19,6 mld zł (co stanowi ok. 84 proc. budżetu), publiczne środki krajowe – 2,3 mld zł (ok. 10 proc.) oraz środki prywatne, czyli 1,3 mld zł (prawie 6 proc.).
Program adresowany jest do wszystkich obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych. Pomoże uniknąć wykluczenia społecznego, ale także przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych i starszych. Ma doprowadzić likwidacji barier w szkołach, na dworcach i przystankach, w bibliotekach, przychodniach i szpitalach, dzięki czemu obiekty te staną się bardziej dostępne. Powstaną miejsca użyteczności publicznej, w których nie będzie barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych.
Reklama
Zaplanowane działania obejmą poprawę dostępności – np. parków, domów kultury, szkół, bibliotek i kościołów oraz usług o charakterze powszechnym (np. bankowych, pocztowych, transportowych, audiowizualnych). Jednocześnie nowo powstające budynki wielorodzinne będą od razu spełniały kryteria dostępności.
Zostanie stworzona możliwość udzielania tanich i częściowo umarzanych pożyczek dla samorządów oraz spółdzielni mieszkaniowych na likwidację barier w budynkach już istniejących. Rząd chce postawić na montaż wind, wideofonów, poręczy, podjazdów czy specjalnych czujników. Zaplanowano też wprowadzenie możliwości udzielenia dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do kosztów zamiany mieszkania przez osobę niepełnosprawną na inne, jeśli lokalu nie będzie można dostosować do warunków dostępności.
Rząd chce, aby nowo kupowane autobusy i tramwaje spełniały kryteria dostępności (informacja głosowa, oznaczenia tyflograficzne, czyli dla osób niewidzących i słabo widzących, kontrastowa kolorystyka). Także wszystkie publiczne serwisy internetowe będą spełniać wymogi dostępności. Numer alarmowy 112 zostanie dostosowany do możliwości osób mających problemy z mową i słuchem.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.