Do czerwca 2010 r. funkcjonariusze, którzy nie mają 15-letniego okresu służby, będą mogli sami wybrać, według jakich zasad chcą przechodzić na emeryturę. Niedokonanie wyboru będzie oznaczało pozostanie w dotychczasowym systemie emerytalnym, czyli zachowanie możliwości przejścia na emeryturę po 15 latach służby. Jednak w przypadku tych osób podstawą wymiaru świadczenia będzie średnie uposażenie z ostatnich trzech lat służby, a emerytura nie będzie zwiększana z tytułu orzeczenia inwalidztwa w związku ze służbą.

Żadne zmiany zasad naliczania emerytur i rent nie obejmą funkcjonariuszy, którzy w stycznia 2010 r. będą posiadać 15 lat lub więcej stażu. Takie osoby otrzymają emerytury w wysokości 40 proc. ostatniego uposażenia po 15 latach służby. Wysokość tego świadczenia będzie wzrastać o 2,6 proc. podstawy wymiaru za każdy kolejny rok służby do maksymalnego wymiaru 75 proc.

Nowe zasady przechodzenia na emeryturę będą dotyczyć wyłącznie nowych funkcjonariuszy, którzy rozpoczną służbę od 1 stycznia 2010 r. Funkcjonariusz będzie mieć prawo do emerytury wcześniejszej po 25 latach służby w wysokości 66 proc. uposażenia. Następnie emerytura będzie wzrastać o 1,9 proc. podstawy wymiaru co rok, aż do osiągnięcia 85 proc. w 35. roku służby. Wysokość emerytury będzie ustalona na podstawie uposażenia z trzech ostatnich lat służby. Emerytura będzie zwiększana ze względu na szczególne warunki służby (m.in. fizyczne zwalczanie terroryzmu, służba personelu lotniczego i jednostek pływających, służba w szczególnych warunkach). Jednak także wtedy nie może być wyższa niż 85 proc. uposażenia.