Od 1 października 2009 r. najbogatsi rolnicy ubezpieczeni w KRUS będą płacić wyższe składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z nią, miesięczna składka za każdego ubezpieczonego będzie wynosić 67,51 zł.

Wyższe składki do KRUS zapłacą tylko rolnicy gospodarujący na ponad 50 ha ziemi. Osoby posiadające gospodarstwa rolne od 50 do 100 hektarów przeliczeniowych będą wpłacać do KRUS dodatkowe składki w wysokości 12 proc. emerytury podstawowej wynoszącej obecnie 675,10 zł. W efekcie łączne obciążenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wyniosą 148,52 zł miesięcznie. Jeśli rolnik ubezpieczony w KRUS prowadzi gospodarstwo o powierzchni od 101 do 150 ha, będzie płacił 229,53 zł. Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne od 151 do 300 ha zapłacą 310,55 zł, a ci, którzy mają ponad 300 ha - 391,56 zł. Budżet zyska niewiele na nowych rozwiązaniach. Wyższe składki zapłaci bowiem zaledwie 15,5 tys. rolników na łączną liczbę 1,5 mln ubezpieczonych. Zmianie ulegną także zasady ustalania stażu ubezpieczeniowego rolników uprawniającego do renty lub emerytury. Od października będzie już on podawany w latach, a nie w kwartałach, jak obecnie.